Operácie

Senzory mechanických veličín

Z SensorWiki

Modifikované cvičenie na DOMA:


Vyberte si jednu z nasledujúcich troch úloh, zmerajte čo treba, vypočítajte a vyhodnoťte meranie.

1. Kyvadlo: zaveste mobil na dlhú tenkú šnúrku viac ako 120cm a rozkývajte ho. V programe, ktorý napíšete zaznamenáte hodnoty z akcelerometra a z nich odmeriate periódu kmitu, vypočítate dĺžku šnúrky a porovnajte so skutočnou.

2. Voľný pád: mobil PORIADNE zabalíte do molitanu a vyhodíte z okna. V programe zaznamenáte hodnoty z akcelerometra a z nich vypočítate výšku z ktorej mobil letel a porovnáte so skutočnosťou.

3. Výťah: mobil položíte na podlahu výťahu a z nameraných hodnôt pri jazde z prízemia na najvyššie poschodie určíte výšku budovy a maximálnu rýchlosť akou sa výťah pohybuje. Výšku budovy porovnajte so skutočnosťou.


Údaje z akcelerometra v mobile prenesiete do PC cez Bluetooth (predošlá úloha). V Processingu hodnoty načítate a zobrazíte podobne ako v prvom zadaní so 7-segmentovým fontom. Grafický priebeh veličín v čase nakreslíte rovnako ako v úlohe s detekciou čiarových kódov. Ak potrebujete údaje aj uložiť do súboru pre ďalšie spracovanie, pozrite sem: https://processing.org/reference/createWriter_.html


Vhodný spôsob je napríklad zapisovať údaje oddelené čiarkou, súbor s príponou .csv potom viete otvoriť v Exceli. Nezabudnite, že údaje by mali byť v pravidelných časových intervaloch, v Processingu zistíte aktuálny čas pomocou funkcií second(), minute() ale možno sa vám zíde aj https://processing.org/reference/millis_.html


Podľa gravimetrickej mapy SR je v okolí budovy FEI STU hodnota gravitačného zrýchlenia 9,808673 m/s2.

Odovzdať treba:

  • video z priebehu experimentu
  • screenshot obrazovky s grafom v Processingu
  • vyhodnotenie merania s výpočtami, opisom ako ste merali, čo vám vyšlo a porovnanie s reálnou hodnotou, ktorú ste zistili inak
  • zdroják programu (.pde)Návrat na zoznam cvičení...