Operácie

MEMS inteligentné senzory a aktuátory

Z SensorWiki

Verzia z 07:44, 8. júl 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Prednášky LS 2021)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)Novinky

 • 23. 2. Témy na tretí týždeň:
  • a) Ludske zmysly - sluch + urcovanie polohy
  • b) Ludske zmysly - zrak
  • c) Ludske zmysly - chut
  • d) Ludske zmysly - cuch
  • e) Ludske zmysly - hmat (tlak, teplo, dotyk, bolest)
  • f) Ludske zmysly - statokineticky vestibularny organ

Skúste ku každému orgánu nájsť technické parametre ako rozsah, citlivosť a pod.

 • 15.2. Témy na druhý týždeň:
  • Džanibekov: a) Vlastnosti senzorov Transfer function [3.], s. 13-15
  • Zornjan: b) Vlastnosti senzorov Functional approximation [3.], s. 15-16
  • Parai: c) Vlastnosti senzorov Polynomial approximation + sensitivity [3.], s. 16-18
  • Pichlík: d) Vlastnosti senzorov Linear PWL approximation [3.], s. 18-19
  • Lehocký: e) Vlastnosti senzorov Spline + Multidimensional [3.], s. 19-21
  • Jedinák: f) Vlastnosti senzorov Calibration [3.], s. 21-22
  • Zvarová: g) Vypocty prenosovej fcie [3.] 22-25
  • Tamás: h) Vypocet linearnej approx [3.] 25
  • Lachkovič: k) Vypocet Linear PWL approx [3.] 26-28
  • Kysela: m) Vypocet Newtonova metoda [3.] 28-30

Cisla stran sa vztahuju na literaturu [3.] Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed. Springer, New York, 2010. Dostupné on-line: <http://faculty.weber.edu/>, prípadne <www.realtechsupport.org>


 • 12. 2. 2021 Aktualizácia na nový semester

Staršie aktuality: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)Prednášky

Odkaz na AIS:

Prednášky budú vždy v utorok od 8:00 do 9:40 v miestnosti D-208. Účasť na prednáškach je povinná.

Prednášajúci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Prednášky LS 2021

Slajdy z prednášok
Archív

Archív prednášok 2017-19: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


Slajdy z prednášok

 • 8+:12. 4. 2016 o 11:00 Prednáška IQRF o bezdrôtových moduloch
 • 9: 18. 4. 2016 Snímače polohy
 • 10: 25. 4. 2016 Snímače polohy II.
 • 11: 2. 5. 2016 Odporové snímače. Analýza tenzometrického mostíka / MEMS snímače tlaku
 • 12: 9. 5. 2016 Snímače mechanických veličín. MEMS inerciálne snímače


Prednášky LS 2015 - archív: Slajdy z prednášok


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok od 12:00 v D-208. Cvičenia sú povinné.

Cvičiaci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

2017, 2018 • 14. 4. Cvičenie 4: Exkurzia na EU SAV


Uvidíte technologický postup pri výrobe MEMS senzorov.
Stretneme sa o 8:30 pred vchodom do SAV na Dúbravskej ceste (mapa). Exkurzia potrvá cca do 11:00 a je povinná.


2016


ToDo: Ardugraph alebo IoT


Archív návodov na cvičenia

Semestrálne zadania

Praktický projekt

V rámci cvičení budete pracovať individuálne s vybranými senzormi, ktoré pripojíte k mikropočítaču, navrhnete ukážkový program a všetko zdokumentujete. Podrobnejšie viď MEMS projekty.

Domáce úlohy
Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky z prednášok a cvičení
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • získanie minimálne 2/3 bodov
 • odprezentovanie zadaní na prednáške

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.


Bodovanie

 • 10 b. Prezentácie na prednáške (nutná podmienka k zápočtu)
 • 10 b. Domáce úlohy
 • 25 b. Za prácu na cvičeniach (aktivita, referáty)
 • 15 b. Semestrálny projekt
 • 40 b. Skúška (písomná)
 • Aktuálny stav bodov
Literatúra


Prezentácie 2019

V roku 2019 študenti mali za úlohu spraviť aj jednu prezentáciu: Vybranú tému spracovať písomne v rozsahu min. 3 strán a odprezentovať v rámci prednášok cca 10 minút. Ak je pod témou uvedená literatúra, znamená to, že ju musíte použiť. Okrem toho môžete použiť aj ďalšiu, doplňujúcu. Niektoré články sú prístupné len v rámci fakultných počítačov, stiahnite si ich v škole.

Témy si vyberajte priebežne, aby sme si stihli vypočuť každého a aby témy nadväzovali na prednášanú látku. Témy budú postupne pribúdať. Ak si vyberiete, oznámte to prednášajúcemu, aby nevznikli kolízie.

Vítané sú aj vlastné námety súvisiace s témou.

Poznámky k prezentácii: Prezentácia nemá obsahovať veci z prednášky, má ju doplniť o nové informácie. Dodržte prosím časový limit 5-7 minút, nečítajte ale vysvetľujte. Slajd typu celá strana plná textu je zle. Nepoužívajte cudzie slová a pojmy, ktorým nerozumiete len aby to lepšie vyzeralo. Dodržte a sledujte časovanie. Máte v prezentácii obrázky? Ak nie, je vôbec potrebná? Musíte byť schopní vysvetliť o čom máte referát aj bez slajdov.

Hodnotí sa zvlášť prezentácia (vystupovanie, koncepcia, slajdy, ukážky - 5 b) a zvlášť písomné spracovanie (úplnosť informácie, použité zdroje a ich citovanie, úprava -- 5 b).

Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

Zadania pre LS 2019 -- Voľné témy:


</DIV>

Prezentácie 2016-18

Archív zadaní z predošlých rokov: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

LS 2018LS 2016

  1. http://www.google.com/patents/US8724202
  2. https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY


 1. Zmyslové orgány: hmat
 2. Zmyslové orgány: čuch a chuť
 3. Supravodivosť a magnetizmus, vysokoteplotná sv.
 4. Biele LED - technológie, parametre, princípy
 5. Povrchová akustická vlna -- princíp, využitie, komerčné aplikácie. Vybrať nejaký senzor.
 6. Snímanie priestoru IR žiarením. Zdroje, snímače, typy zariadení. Aktívne a pasívne systémy. Registrujúce (poplašné) zariadenia. Snímanie objektov, pohybu objektov.
 7. Snímanie priestoru IR žiarením 2. Infračervené kamery. Konštrukcie, typy citlivých elementov, pracovné vlnové dĺžky, optika. Teplotný profil, termovízia. Priradenie pseudofarieb.
 8. Analýza prostredia, zisťovanie zloženia plynov. Možnosti zisťovania známych zložiek plynov v zmesi. Možnosti zistenia celkového zloženia plynnej vzorky. Prehľad metód, ich vhodnosť, výhody, nevýhody, obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť, odôvodnenosť a ekonomika nasadenia.
 9. Snímače farby. Princíp činnosti, poruchové veličiny, využitie.
 10. CCD senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 11. CMOS senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 12. Infrasenzory. Princíp, využitie - termokamery. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 13. Stabilizácia obrazu.
 14. Technológia sheet-of-light
 15. PIR senzory
 16. Gyroskopické senzory
 17. MEMS Senzory iné ako akcelerometre
 18. Lambda sonda
 19. Elektronická ochrana tovarov
 20. Kinect
 21. ...


Čítanie na doma

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Hallov jav (d.ú. str. 103)
  • Siebeckov jav (d.ú. str. 106)
  • Peltierov jav (d.ú. str. 111)

Opakovanie:

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Snímače tlaku (d.ú. str. 375 - 397)
   • Piezorezistívny jav (d.ú. str. 381)
  • Snímače prietoku (d.ú. str. 399 - 429)
  • Snímače teploty (d.ú. str. 519 - 567)

Z čítania na doma bude otázka na skúške! (platilo naposledy r. 2019)

ToDo List


Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky

Návrat na zoznam cvičení...