Operácie

SensorWiki

Z SensorWiki

(Presmerované z Main Page)
Vitajte na SensorWiki
Študijné materiály a návody budujeme od r. 2007.

Predmety

Letný semester
Zimný semesterArchív

Čo je to SensorWiki?

  • SensorWiki je súbor stránok, ktoré majú slúžiť ako podporné študijné materiály pre študentov odboru Priemyselná informatika na FEI STU v Bratislave. Okrem návodov

na cvičenia a materiálom k predmetom sa tu nachádzajú aj ďalšie informácie, študentské projekty a pod. Stránky využívajú technológiu MediaWiki, to znamená že takmer ktokoľvek ich môže dopĺňať a upravovať.

Kde začať

  • Testovacia stránka: Tu si môžete vyskúšať ako sa s Mediawiki pracuje a aké príkazy pozná
  • MediaWiki: Stránky projektu MediaWiki s návodmi

Projekty

Archív

Autori

Zoznam stránok vytvorených na seminári 5. júna 2008

External Links