Operácie

Senzory CIM

Z SensorWiki

Magnetické princípy

Magnetostrikčný snímač polohy

  • snímanie väčších dĺžok (do 4m)
  • využíva dobu šírenia UZ vlny v magnetostrikčnom materiáli

Magstrikc.jpg

Chamraz:Gabor


Prekonávanie zvukovej bariéry

Hornet.jpg

Popísané rovnicou:

Rovnica.jpg

Media:dokument.doc