Operácie

Distribuované vnorené počítačové systémy

Z SensorWiki

Verzia z 11:32, 13. január 2015, ktorú vytvoril StudentDVPS (diskusia | príspevky) (Hodnotenie predmetu)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Odkaz na AIS:


Ročník: 2.Ing aplikovaná mechatronika
Semester: zimný
Rozsah: 3-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.


Záver semestra

Skúška bude v stredu 14. januára 2015 o 11:00 v miestnosti AB-150.

Podmienkou účasti na skúške je zápočet z cvičení (ak nie ste dohodnutí inak).

Podmienkou získania zápočtu je vyriešenie všetkých povinných zadaní (10b.) a aspoň polovica bodov za semestrálny projekt (20 zo 40b.)

Vypracované projekty majú byť zverejnené tu...


Hodnotenie predmetu

My vás hodnotíme tak, ako vidíte v tejto tabuľke. Prosím, ohodnoťte aj vy našu prácu -> vyplňte dotazník -- pomôžete zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.

Prednášky

V utorok od 10:00 v BC-35.

 1. Úvod - Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania. Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.
  Slajdy z prednášky
 2. LCD zobrazovač. Klávesnica.
  Slajdy z prednášky
 3. Prerušenia. (Resetovacie obvody. Watchdog.)
  Slajdy z prednášky
 4. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.
  Slajdy z prednášky + Text
 5. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník.
  Slajdy z prednášky + Text
 6. Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.
  Slajdy z prednášky, + Článok, + SMT160 datasheet
 7. Analógovo číslicový prevodník.
  Slajdy z prednášky I., Slajdy z prednášky II.
 8. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
  Slajdy z prednášky, Doplňujúce materiály.
 9. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.
  Text, Slajdy z prednášky
 10. Obvody pripojiteľné na I2C.
  Slajdy z prednášky, RTC - hodiny reálneho času.
 11. Riadenie napätia na RC člene I.
  Slajdy z prednášky, + Článok.
 12. Riadenie napätia na RC člene II.
  Softvér k prednáške

Cvičenia

 • v stredu o 8:00 a 10:00 v miestnosti D-519

Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí problém a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program. Na cvičeniach NEOPAKUJEME poznatky odprednášané na prednáškach!

Vybavenie na cvičenia:


 1. Cvičenie 1
  Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.
 2. Cvičenie 2
  Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.
 3. Cvičenie 3
  LCD displej. Zobrazovanie textu. Špeciálne funkcie. Užívateľské znaky, diakritika.
 4. Cvičenie 4
  Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek.
 5. Cvičenie 5
  Spracovanie prerušenia. Dokončenie predošlých úloh.
 6. Cvičenie 6
  PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.
 7. Cvičenie 7
  USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.
 8. Cvičenie 8
  A/D prevodník, referenčné napätia, vzorkovanie.
 9. Cvičenie 9
  Meranie dĺžky periódy neznámeho signálu pomocou počítadla.
 10. Cvičenie 10
  Distribuované systémy. Zbernica i2c.
 11. Cvičenie 11
  Práca na projektoch I.
 12. Cvičenie 12
  Práca na projektoch II. Prezentácia výsledkov
 13. Anketa
  Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.


Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení

Podmienky absolvovania

Zápočet

 • aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení (10b)
 • vypracovanie referátu na zadanú tému (20b)
 • vypracovanie projektu - programu (20b)

Záverečná skúška (50b)

Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (balogh @ elf.stuba.sk)


V Bratislave, IX. 2014 Ing. Štefan Chamraz,PhD.

(t)