Operácie

Test DVPS 1

Z SensorWiki

Napíšte odpovede na podpísaný papier a odovzdajte. Čas na písanie: 10min.


1. Jednotlivým prerušeniam obvodu ATMega328 sú priradené adresy v pamäti programu: 0x0002, 0x0004,... Obsluha prerušenia (program) začína tak, že sa na bázovú adresu zapíše inštrukcia JMP „niekam do FLASH“. Operačný kód inštrukcie JMP je dlhý 10 bitov. Napíšte začiatočnú a koncovú adresu pamäte FLASH, v ktorej môžu byť umiestnené konkrétne obsluhy prerušení. Aký veľký pamäťový priestor obsiahne inštrukcia JMP?

Možnosti: 8 MB, 4 194 304 Words, 223 B, 239 b, iné vlastné – napíšte.

2. Obsluha prerušenia končí inštrukciou RETI (návrat z obsluhy prerušenia). Táto inštrukcia okrem iného nastaví príznak Global Interrupt Enable v registri SREG. Kto, resp. čo nastaví tento príznak na hodnotu log. 0 po vstupe do obsluhy prerušenia?

3. Prerušeniu INT1 je priradená adresa 0x0004. Prerušeniu ADC (ukončenie prevodu) je priradená adresa 0x002A. Uveďte, ktoré prerušenie má vyššiu prioritu.

4. Uveďte mechanizmus zabezpečenia viacúrovňového prerušenia.