Operácie

Špeciálne

Stránky s najväčším počtom úprav

Nižšie je zobrazených max 100 výsledkov v rozsahu #1 – #100.

Zobraziť (predošlých 100 | ďalších 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Zaciatok‏‎ (337 revízií)
 2. Meteostanica s Nucleo Board‏‎ (326 revízií)
 3. MEMS inteligentné senzory a aktuátory‏‎ (289 revízií)
 4. Senzorové systémy CIM‏‎ (252 revízií)
 5. Základy počítačov‏‎ (223 revízií)
 6. NAVEZ‏‎ (201 revízií)
 7. Digitálne technológie výroby‏‎ (175 revízií)
 8. ELSA‏‎ (173 revízií - presmerovacia stránka)
 9. Hodiny na orientačný beh‏‎ (118 revízií)
 10. DVPS Projekty‏‎ (112 revízií)
 11. Inkrementálny snímač‏‎ (109 revízií)
 12. RFID čítačka‏‎ (108 revízií)
 13. MEMS 3D akcelerometer‏‎ (107 revízií)
 14. Acrob‏‎ (103 revízií)
 15. Self Balancing Robot‏‎ (103 revízií)
 16. Tropjosí gyroskopický modul L3G4200D‏‎ (97 revízií)
 17. Distribuované vnorené počítačové systémy‏‎ (91 revízií)
 18. Kráčajúci mobilný robot‏‎ (89 revízií)
 19. Mikrovlnný radar‏‎ (89 revízií)
 20. Mikropočítačové systémy (MIPS)‏‎ (88 revízií)
 21. Mobilný prieskumný robot‏‎ (87 revízií)
 22. Projekt: Infračervené ovládanie‏‎ (83 revízií)
 23. MiniMEXLE Hodiny na orientačný beh‏‎ (81 revízií)
 24. Odpočítavacie hodiny na riadenie diskusie‏‎ (80 revízií)
 25. Zbernica i2c: hodiny RTC.‏‎ (78 revízií)
 26. IMU jednotka s 10DOF‏‎ (76 revízií)
 27. Bezdrôtovo ovládané svietidlo‏‎ (76 revízií)
 28. Elektronický kompas HMC5883L‏‎ (72 revízií)
 29. Shotgun‏‎ (70 revízií)
 30. Zbernica 1-Wire‏‎ (69 revízií)
 31. Meranie krátkych intervalov‏‎ (68 revízií)
 32. Hodiny RTC s kalendárom pomocou PCF8583‏‎ (67 revízií)
 33. Automatizovaný skleník‏‎ (67 revízií)
 34. Aj Ty v IT‏‎ (65 revízií)
 35. LCD displej s radičom HD44780‏‎ (63 revízií)
 36. Senzor CO2‏‎ (62 revízií)
 37. Robotické rameno‏‎ (62 revízií)
 38. Projekt: Snímač farby ColorPal‏‎ (62 revízií)
 39. Zbernica i2c: SHT11‏‎ (61 revízií)
 40. MIPS Úvodné cvičenie‏‎ (60 revízií)
 41. Blabla1‏‎ (59 revízií)
 42. Inteligentný infračervený skener‏‎ (57 revízií)
 43. Tímové projekty‏‎ (57 revízií)
 44. Bugina na diaľkové ovládanie‏‎ (56 revízií)
 45. Základy systémov automatického riadenia‏‎ (55 revízií)
 46. Krokomer s akcelerometrom MMA8491Q‏‎ (55 revízií)
 47. Inteligentný ultrazvukový skener‏‎ (53 revízií)
 48. Navigačná aplikácia s kompasom HMC5883L‏‎ (52 revízií)
 49. MEMS projekty‏‎ (52 revízií)
 50. Ovládanie aplikácie cez gesture senzor Si1143‏‎ (51 revízií)
 51. Projekt: Snímač teploty DS18B20‏‎ (50 revízií)
 52. Prvky riadiacich systémov‏‎ (50 revízií)
 53. Robot na súťaž Kečup House‏‎ (50 revízií)
 54. Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (50 revízií)
 55. Testing Page‏‎ (49 revízií)
 56. Sériové komunikačné rozhranie‏‎ (49 revízií)
 57. Vlak‏‎ (49 revízií)
 58. Bezdrôtová komunikácia v pásme 433 MHz.‏‎ (49 revízií)
 59. 1-Riadková kamera TSLR1401‏‎ (48 revízií)
 60. OzoBot robot‏‎ (48 revízií)
 61. Trojosí akcelerometer MMA7455‏‎ (47 revízií)
 62. ToF senzor vzdialenosti‏‎ (47 revízií)
 63. Multifunkčná lampa‏‎ (45 revízií)
 64. Generovanie tónov‏‎ (45 revízií)
 65. Triediaca stanica‏‎ (44 revízií)
 66. MEMS mikrofón ADMP401‏‎ (43 revízií)
 67. Monolitické mikropočítače‏‎ (43 revízií)
 68. Meranie časového intervalu‏‎ (42 revízií)
 69. Programovanie AVR v jazyku C‏‎ (41 revízií)
 70. Slnečná pyramída‏‎ (41 revízií)
 71. Projekty študentov DTV-2018‏‎ (41 revízií)
 72. Krokové motory‏‎ (40 revízií)
 73. Hexapod Ignác‏‎ (40 revízií)
 74. MEMS cvičenie 2‏‎ (39 revízií)
 75. Senzorové systémy pre automobily‏‎ (39 revízií)
 76. ASM80 programy‏‎ (38 revízií)
 77. CADRS Cvičenie 7‏‎ (38 revízií)
 78. Elektronické počítače‏‎ (38 revízií)
 79. MIPS Projekt‏‎ (38 revízií)
 80. Zbernica i2c: PCF8591‏‎ (38 revízií)
 81. SensorWiki‏‎ (37 revízií)
 82. Jednoduchá meteostanica s BMP180‏‎ (37 revízií)
 83. Zbernica i2c‏‎ (36 revízií)
 84. Arduino autíčko‏‎ (36 revízií)
 85. Projekt: Hodiny A‏‎ (35 revízií)
 86. Meranie logických obvodov‏‎ (35 revízií)
 87. Dekoračné svietidlo‏‎ (35 revízií)
 88. Robotic Vision‏‎ (35 revízií)
 89. Longboard‏‎ (35 revízií)
 90. MMP Cvičenie 3‏‎ (34 revízií)
 91. Metánový senzor‏‎ (34 revízií)
 92. Meranie dĺžky impulzu 2‏‎ (34 revízií)
 93. Prevody medzi číselnými sústavami‏‎ (34 revízií)
 94. AP - Prednáška 1‏‎ (32 revízií)
 95. Kinetis‏‎ (32 revízií)
 96. Interaktívna hracia doska‏‎ (32 revízií)
 97. BBC micro:bit‏‎ (32 revízií)
 98. Steering wheel cleaner‏‎ (31 revízií)
 99. Dvojosí MEMS akcelerometer‏‎ (30 revízií)
 100. SS CIM - Obrazová príloha‏‎ (30 revízií)

Zobraziť (predošlých 100 | ďalších 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).