Operácie

ELSA: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Referáty 2019)
(Referáty 2019)
(2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.)
Riadok 112: Riadok 112:
 
# Kysela, Enriko: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-kysela.pdf LIN protokol a jeho implementácia]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc7548.pdf AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers]
 
# Kysela, Enriko: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-kysela.pdf LIN protokol a jeho implementácia]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc7548.pdf AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers]
 
# Szekereš, Róbert: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-szekeres.pdf Senzory pre spätnoväzobné riadenie jednosmerných motorov]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00894a.pdf Motor Control Sensor Feedback Circuits]
 
# Szekereš, Róbert: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-szekeres.pdf Senzory pre spätnoväzobné riadenie jednosmerných motorov]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00894a.pdf Motor Control Sensor Feedback Circuits]
# Račkay, Juraj: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-rackay.pdf NEODOVZDAL].''<BR>  Zdroj: [https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00532c.pdf Servo Control of a DC-Brush Motor]
+
# Račkay, Juraj: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-rackay.pdf Servo riadenie jednosmerného motora].''<BR>  Zdroj: [https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00532c.pdf Servo Control of a DC-Brush Motor]
 
# Magnússon, Alexander E.: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-magnusson.pdf Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch)]''. Pôvodná práca.
 
# Magnússon, Alexander E.: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-magnusson.pdf Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch)]''. Pôvodná práca.
 
# Záňová, Zuzana: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-zanova.pdf Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)].''<BR> Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SP370-23-156-0-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462625a528f01629624a72f6341 Tire Pressure Monitoring Sensor]
 
# Záňová, Zuzana: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-zanova.pdf Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)].''<BR> Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SP370-23-156-0-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462625a528f01629624a72f6341 Tire Pressure Monitoring Sensor]
Riadok 119: Riadok 119:
 
# Chrobák, Martin: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-chrobak.pdf Riadiaca jednotka airbagového systému].''<BR>  Zdroj: [https://www.jstor.org/stable/44699513?seq=1 Safe-by-Wire: The Leading Edge in Vehicle Airbag Control]
 
# Chrobák, Martin: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-chrobak.pdf Riadiaca jednotka airbagového systému].''<BR>  Zdroj: [https://www.jstor.org/stable/44699513?seq=1 Safe-by-Wire: The Leading Edge in Vehicle Airbag Control]
 
# Elek, Maté: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-elek.pdf Vstrekovacia tryska druhu MPi].''<BR>  Zdroj: [http://www.ti.com/lit/an/slit112/slit112.pdf Automotive Fuel Injection Control]
 
# Elek, Maté: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-elek.pdf Vstrekovacia tryska druhu MPi].''<BR>  Zdroj: [http://www.ti.com/lit/an/slit112/slit112.pdf Automotive Fuel Injection Control]
# Hatvany, Denis: ''Olovené akumulátory.''<BR>  Zdroj: [https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/2018/12/Technical-Manual.pdf Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual]
+
# Hatvany, Denis: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-hatvany.pdf Olovené akumulátory].''<BR>  Zdroj: [https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/2018/12/Technical-Manual.pdf Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual]
# Hutta, Marek: ''Výber a aplikácia filtračných kondenzátorov.''<BR> Zdroj:  [https://www.renesas.com/eu/en/doc/application-note/an1325.pdf Choosing and Using Bypass Capacitors]
+
# Hutta, Marek: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-hutta.pdf Výber a aplikácia filtračných kondenzátorov].''<BR> Zdroj:  [https://www.renesas.com/eu/en/doc/application-note/an1325.pdf Choosing and Using Bypass Capacitors]
 
# Ürge, Andrej: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-urge.pdf Nahradenie relé smart switch-mi v automobilovom priemysle].''<BR>  Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Relay_replacement_within_automotive-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626bb628d7016be15ad4802463 Relay replacement within automotive powerdistribution]
 
# Ürge, Andrej: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-urge.pdf Nahradenie relé smart switch-mi v automobilovom priemysle].''<BR>  Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Relay_replacement_within_automotive-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626bb628d7016be15ad4802463 Relay replacement within automotive powerdistribution]
 
# Janák, Patrik: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-janak.pdf Parkovací senzor a asistent].''<BR>  Zdroj: [https://ieeexplore.ieee.org/document/4621296 Parking Space Detection Using Ultrasonic Sensor in Parking Assistance System]
 
# Janák, Patrik: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-janak.pdf Parkovací senzor a asistent].''<BR>  Zdroj: [https://ieeexplore.ieee.org/document/4621296 Parking Space Detection Using Ultrasonic Sensor in Parking Assistance System]

Verzia zo dňa a času 13:10, 15. január 2020

Stránka predmetu v AISe: http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=313835

Rok 2019:


 • 12.11.2019 Hodnotenie: body za odovzdané referáty nájdete v TABUĽKE.

Prednášky v UTOROK 8:00 - 10:30 v AB-35

Cvičenia v STREDU 9:00 - 10:40 a 11:00 - 12:40 v D-208


Vyučujúci:

 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. - prednášajúci, cvičenia
 • Ing. Richard Balogh, PhD. - cvičenia


Prednášky 2019

 1. Prednáška 24. 09. Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 2. Prednáška 01. 10. Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 3. Prednáška 08. 10. Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 4. Prednáška 15. 10. Tranzistory a operačné zosilňovače
 5. Prednáška 22. 10. Aplikácie operačných zosilňovačov
 6. Prednáška     29. 10. nebola
 7. Prednáška 05. 11. Filter, usmerňovač, reléový regulátor
 8. Prednáška 12. 11. Akčné členy, jednosmerný motor
 9. Prednáška 19. 11. DC/DC meniče
 10. Prednáška 26. 11. A/D prevodník, zbernica i2c, watchdog Prednáška II
 11. Prednáška 03. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti
 12. Prednáška 10. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti II.
 13. Prednáška Samoštúdium Automobilové zbernice


 --> Všetky prednášky...

Cvičenia 2019

 1.  25.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok
 2.  2.10. Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov
 3.   9.10. Polovodičové diódy
 4. 16.10. Digitálne vstupy
 5. 23.10. RC Filter
 6. 30.10. cvičenie nebolo
 7.   6.11. Operačné zosilňovače I.
 8. 13.11. Operačné zosilňovače II. + doplňujúce materiály k cvičeniu
 9. 20.11. Jednosmerné motory
 10. 27.11. Krokové motory
 11.   4.12. Ultrazvukové snímače
 12. 11.12. Analýza a syntéza:
  1. Návrh meracieho kanála pre magnetickú levitáciu.
  2. Vyhodnotenie rýchlosti, polohy.
   --------------
 13. xx.12. Tranzistory
 14. xx.12. Snímače otáčok
 15. xx.12. Exkurzia VW Slovakia

Technické vybavenie

Zoznam prístrojov a návody na ich používanie nájdete na samostatnej stránke


Referáty 2019

Zoznam zadaní na záverečnú prácu z predmetu ELSA. Z predložených materiálov spracujte písommný referát v rozsahu minimálne 2-3 strany A4.

 1. Strelka, Jakub: Plagiát Krokové motory.
  Zdroj: Stepping Motors Fundamentals Nepriznaný zdroj: Bakalárska práca Krajčirovič
 2. Michalík, Martin: Výkonové DC – DC meniče
  Zdroj: DC-DC Power Converters
 3. Beňušková, Michaela: Ultrazvukové parkovacie senzory.
  Zdroj: Bosch ultrasonic-based driver assistance systems
 4. Kysela, Enriko: LIN protokol a jeho implementácia.
  Zdroj: AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers
 5. Szekereš, Róbert: Senzory pre spätnoväzobné riadenie jednosmerných motorov.
  Zdroj: Motor Control Sensor Feedback Circuits
 6. Račkay, Juraj: Servo riadenie jednosmerného motora.
  Zdroj: Servo Control of a DC-Brush Motor
 7. Magnússon, Alexander E.: Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch). Pôvodná práca.
 8. Záňová, Zuzana: Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
  Zdroj: Tire Pressure Monitoring Sensor
 9. Žabka, Juraj : iGMR senzor otáčok kolies.
  Zdroj: iGMR based Wheel Speed Sensor

 10. Kubík, Peter: Jednosmerné motory .
  Zdroj: Brushed DC Motor Fundamentals
 11. Chrobák, Martin: Riadiaca jednotka airbagového systému.
  Zdroj: Safe-by-Wire: The Leading Edge in Vehicle Airbag Control
 12. Elek, Maté: Vstrekovacia tryska druhu MPi.
  Zdroj: Automotive Fuel Injection Control
 13. Hatvany, Denis: Olovené akumulátory.
  Zdroj: Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual
 14. Hutta, Marek: Výber a aplikácia filtračných kondenzátorov.
  Zdroj: Choosing and Using Bypass Capacitors
 15. Ürge, Andrej: Nahradenie relé smart switch-mi v automobilovom priemysle.
  Zdroj: Relay replacement within automotive powerdistribution
 16. Janák, Patrik: Parkovací senzor a asistent.
  Zdroj: Parking Space Detection Using Ultrasonic Sensor in Parking Assistance System
 17. Ifka, Ján: Autobatéria.
  Zdroj: A review of current automotive battery technology and future prospects
 18. Varga, Zoltán: Adaptívny tempomat.
  Zdroj: Research Advances in Intelligent Collision Avoidanceand Adaptive Cruise Control
 19. Sulčan, Martin: Systém kontroly tlaku v pneumatikách.
  Zdroj: A Second Generation In-Car Tire Pressure Monitoring System Based on Wireless Passive SAW Sensors.
 20. Paulen, Radovan: Otázky ohľadom napäťového rozsahu operačných zosiľňovačov.
  Zdroj: The Signal. Chapter I-III


Voľné zadania

 1. Infineon LITIX Basic Driver Family
 2. Method for Calculating Output Voltage Tolerances in Adjustable Regulators
 3. Effect of Resistor Tolerances on Power Supply Accuracy
 4. Worst-case design of op amp circuits
 5. Automotive Line Transient Protection Circuit
 6. Protection of automotive electronics from electrical hazards
 7. Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits
 8. The Signal. Chapter I-III
 9. The Signal. Chapter IV-VI

Literatúra

Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky