Operácie

ELSA: Batérie a vodiče

Z SensorWiki

Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov

Úloha 0: vyriešte testík v AISe (príklady z prednášky}

Úloha 1: vypočítajte, koľko bežných autobatérií by nahradilo jednu v elektromobile Volkswagen e-Up!


Úloha 2:

Vypočítajte aký prierez má mať vodič k žiarovke na obrázku. Aké straty vzniknú na vodiči? Aká je účinnosť prenosu energie? Ako sa zmenia ak použijeme vodič s polovičným prierezom? Ako sa zmení hmotnosť vodiča?

PrikladZiarovka-Schema.png

PrikladZiarovka-Fotka.png

PrikladZiarovka-Cuprum.png


Úloha 3:

Zmerajte a vypočítajte vnútorný odpor SLA Batérie.

MeranieVnutornehoOdporuBaterie.png

Odpor merajte pri dvoch rozličných odporoch záťaže. Zohľadnite vplyv odporu prívodných vodičov a interný odpor ampérmetra na výsledok. Zmeranú hodnotu Ri porovnajte s údajmi výrobcu danej batérie.