Operácie

ELSA: Bezpečnosť a schematické značky

Z SensorWiki

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok


Úloha: prezrite si pridelené súčiastky a pokúste sa ich identifikovať. Spracujte výsledok do tabuľky. Okrem typu súčiastky určite aj jej hodnotu, napr. pomocou farebného pásikového kódu. Výsledky overte meraním.


Odporový delič

  • Schéma zapojenia a zadanie príkladu
  • Úlohy:
    • vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2
    • zistite cenu vášho návrhu
    • skontrolujte stratový výkon