Operácie

ELSA Technické vybavenie

Z SensorWiki

1. Bezkontaktné prepojovacie pole

Bezkontaktné prepojovacie pole (breadboard) slúži na rýchle zapojenie jednoduchších obvodov bez potreby spájkovania. Vnútri v doštičke sa nachádzajú kontaktné pružinky, ktoré zabezpečia prepojenie medzi jednotlivými vývodmi. Prepojená je vždy jedna pätica kontaktov, okrem toho sú navzájom prepojené dlhé kontakty na okrajoch dosky určené na rozvod napájania (modré a červené). Napätie na tieto kontakty však musíte najprv priviesť!

BreadboardIntro.png
PBMCUSLKIntro.png

Kontaktné pole je umiestnené na experimentálnej doske PBMCUSLK (Freescale Semiconductors), na ktorej je stabilizátor napájania +5V a +3,3 V, menič +/- 15V, vstupné obvody (tlačidlá, prepínače, potenciometer), výstupné (LED diódy, displej) atď. Kompletné zapojenie dosky a popis všetkých vývodov nájdete v užívateľskej príručke.
Elektronické meracie panely LD-EMB (Lito Didakt)

KufrikLD-EMB.jpg

 
 
 
 

Osciloskop Parallax USB PropScope

PropScopeOscilloscope.jpg

USB Osciloskop, ktorý po pripojení k PC umožňuje zaznamenávať signály a merať ich vlastnosti. Potrebný softvér nájdete na linku nižšie.

PropScopeScreenShot.png

 
 
 
 
 
 

Ostatné

Laboratórny zdroj AUL 310

Meracie prístroje (multimetre, laboratórne zdroje)

  • Zlte Mx F 200mA / 250 V / 5x20 mm
  • Oranzove
    • F 500 mA / 250 V / 5 x 20 mm
    • F 10 A / 250 V / 6,3 x 32 mm