Operácie

Základy systémov automatického riadenia: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenia)
(Cvičenia)
Riadok 22: Riadok 22:
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|Bezpečnosti pri práci]]
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|Bezpečnosti pri práci]]
  
Praktický súhrn [[Media:10BOZP.pdf|Bezpečnosť práce]]
+
Praktický súhrn [[Media:bezp11.doc|Bezpečnosť práce]]
  
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]

Verzia zo dňa a času 09:27, 19. september 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý štvrtok od 10:00 do 11:50 v miestnosti C-201.

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 9:00-10:50, a 11:00-12:50.

Cvičenia sú rozdelené na dve časti.

Prvá časť bude prebiehať na URPI v laboratóriu D-521 na 5. poschodí.

Blok Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman, blok Akčné členy Ing. Richard Balogh

Za cvičenia je 6 + 4 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o Bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia

Blok 2: Akčné členy


Relax

A leto zostalo v spomienkach.... Búrka.jpg