Operácie

Základy systémov automatického riadenia: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(Cvičenia)
Riadok 7: Riadok 7:
 
Prednáška býva každý štvrtok od 10:00 do 11:50 v miestnosti C-201.
 
Prednáška býva každý štvrtok od 10:00 do 11:50 v miestnosti C-201.
  
== Cvičenia ==
+
== Cvičenia ==
  
Cvičenia v stredu 14:00-17:50,a v piatok 9:00-12:50.
+
Cvičenia v utorok 9:00-10:50, a 11:00-12:50.
  
Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-521 na 5. poschodí.
+
Cvičenia sú rozdelené na dve časti.
Prvú časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman, druhú časť Akčné členy Ing. Richard Balogh  
+
Prvá časť bude prebiehať na URPI v laboratóriu D-521 na 5. poschodí.
 +
Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman, časť Akčné členy Ing. Richard Balogh  
 
Za cvičenia je 6 + 4 bodov.  
 
Za cvičenia je 6 + 4 bodov.  
  

Verzia zo dňa a času 09:09, 19. september 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý štvrtok od 10:00 do 11:50 v miestnosti C-201.

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 9:00-10:50, a 11:00-12:50.

Cvičenia sú rozdelené na dve časti. Prvá časť bude prebiehať na URPI v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman, časť Akčné členy Ing. Richard Balogh Za cvičenia je 6 + 4 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia

Blok 2: Akčné členy


Relax

A leto zostalo v spomienkach.... Búrka.jpg