Operácie

Mikropočítačové systémy (MIPS)

Z SensorWiki

Verzia z 09:10, 24. apríl 2024, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Prednášky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Ročník: 2.Bc Mechatronika
Semester: letný
Rozsah: 2-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD. a Ing. Richard Balogh, PhD.
Odkaz na AIS: B_MIPS - Distribuované vnorené počítačové systémy


Informácie a novinky

 • Na cvičeniach budeme používať komponenty v laboratóriu, ale ak chcete pracovať aj doma, v opise stavebnice MIPS Kit nájdete zoznam všetkých použitých komponentov. Ak ich nemáte, ale chcete pracovať aj doma, tak si ich môžete buď zapožičať od školy, alebo si môžete od firmy TechFun zakúpiť špeciálny kit, ktorý obsahuje všetky potrebné komponenty za cenu 32,-€ + poštovné.

Prednášky

V stredu o 8:00

 1. Úvod. Architektúry procesorov, rozdiel mikroprocesor - mikropočítač, vstupy a výstupy.
  Slajdy z prednášky
  Online: https://microchipdeveloper.com/8avr:ioports
 2. Pamäťové priestory. Dokončenie I/O. Digitálne vtupy. Ochrana. Klávesnica.
  Slajdy z prednášky
  On-line: https://microchipdeveloper.com/8avr:memory
 3. Sériové komunikačné rozhranie I. - USART.
  Slajdy z prednášky
 4. Binárne vstupy
  Slajdy z prednášky
  On-line: https://microchipdeveloper.com/8avr:memory
 5. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače
  Slajdy z prednášky + Text
 6. Prerušenia. Meranie frekvencie. Počítadlá a časovače s prerušeniami.
  Slajdy z prednášky I. a Slajdy z prednášky II.
 7. Číslicovo-analógový prevodník (DAC) a šírkovo modulovaný výstup (PWM).
  Slajdy z prednášky
 8. Analógovo číslicový prevodník (ADC).
  Slajdy z prednášky
 9. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.
  Text, Slajdy z prednášky
 10. Pozvaná prednáška K. Rendek (On Semiconductor):
  Návrh 25kW nabíjacieho modulu
 11. Inteligentné periférie - LCD zobrazovač.
  Slajdy z prednášky
  ------------------
 12. Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.
  Slajdy z prednášky, + Článok, + SMT160 datasheet
 13. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník.
  Slajdy z prednášky + Text
 14. Obvody pripojiteľné na I2C.
  Slajdy z prednášky, RTC - hodiny reálneho času.
Cvičenia

 • MIPS Kit - opis komponentov na cvičenia

 1. MIPS Úvodné cvičenie
 2. Programovanie AVR v jazyku C -- LEDky a tlačítka
 3. Vstupy a výstupy AVR -- oneskorenia a ošetrenie zákmitov
 4. Sériové komunikačné rozhranie + Bonus pre pokročilých
 5. Timer 1: Počítadlá a časovače AVR, Timer 0: Generovanie tónov
 6. Prerušenia
 7. Číslicovo-analógový prevodník (DAC) - Šírkovo modulovaný signál PWM
 8. Analógovo-číslicový prevodník
 9. Zbernica I2C
 10. Meranie dĺžky impulzu 2 -- s prerusenim, bez neho, meranie jednej periody, meranie poctu impulzov
 11. LCD displej s radičom HD44780 - inteligentné periférie

 12. Riadenie sústavy 1. rádu‎‎ alebo RC filter

Semestrálny projekt

Podmienky absolvovania

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
  • aktívne absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
  • vypracovanie úloh z cvičení
  • vypracovanie projektu - programu a dokumentácie k nemu
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (richard.balogh @ elf.stuba.sk)

Literatúra a zdroje

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení.

Knihy


Ostatné

Jazyk C pre vnorené systémy


Utilitky a užitočnosti


Obsadenie pinov Arduino UNO

Port B Port C Port D
D8 PB0 ICP1 / CLK0 D14 PC0 A0 D0 PD0 RxD
D9 PB1 lcd D0 D15 PC1 A1 D1 PD1 TxD
D10 PB2 lcd D1 D16 PC2 sw03 D2 PD2 lcd RS
D11 PB3 lcd D2 D17 PC3 led02 D3 PD3 lcd R/W (?)
D12 PB4 lcd D3 D18 PC4 SDA D4 PD4 lcd E
D13 PB5 LED D19 PC5 SCL D5 PD5 T1 / PWM
D6 PD6 sw01
D7 PD7 sw02Predchodcovia predmetu

Poznamky a ToDo's