Operácie

KwikStik riadenie motoru

Z SensorWiki

Verzia z 21:03, 12. december 2012, ktorú vytvoril Knotek (diskusia | príspevky) (Zdroje a Odkazy)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Riadenie jednosmerného motoru cez H-most pomocou KwikStik modulu

Pre riedenie jednosmerného motoru boli použité:

Na vývojovej doske KIT33932VWEVBE sa nacháda integrovaný obvod MC33932, ktorý obsahuje dva nezávislé H-mosty a umožnuje taktiež merenie prúdov ktoré nimi tečú. Vývojová doska umožňuje pomocou jumper-ov vyviesť vstupy IO na paralelný konektor na vývojovej doske, alebo vstupy uzemniť prípadne na ne priviesť vysokú úroveň.

Konfigurácia vývojovéj dosky KIT33932VWEVBE

<br\>

Zapojenie a konfiguráciu vývojovej dosky znázorňuje obrázok napravo.<br\>

Nastavenie jumper-ov vývojovej dosky:

  • INPUT 1: 2-3 (vyvedie prvý riadiaci vstup H-mostu na paralelný konektor na vývojovej doske)
  • INPUT 2: 2-3 (vyvedie druhy riadiaci vstup H-mostu na paralelný konektor na vývojovej doske)
  • DISABLE 1: 2-3 (pripojí disable vstup prvého H-mostu na GND)
  • ENABLE 1: 1-2 (pripojí enable vstup prvého H-mostu na vysokú úroveň)<br\>
  • FBA : 1-2 (na FBB vstup pripojí cez rezistor GND)

Červenou farbou je označený prvý H-most, ktorý je použitý na riadenie motoru. Žltou farbou je označený druhý H-most. Jumpery označené červenou je potrebné nakonfigurovať podľa obrázka. Nastavenie žltých jumperov je voliteľné a závisí od užítaveľa a využitia druhého H-mostu. Pri konfigurácií druhého H-mostu podľa obrázka je H-most vypnutý.<br\> Jumpery označené modrou slúžia pre nastavenie nulovej prúdovej referencie pre prúdovú spätnú väzbu H-mostu. Ak sú pripojené, tak sa prúdová spätná väzba nevyužíva.<br\> Výstupy označené na obrázku majú byť pripojené na TWRIPI konektory KwikStik modulu. Na obrázku pod menom výstupu je označené číslo konektoru (J14 alebo J15) a pin konektoru (1 až 20) KwikStik modulu.

Kwikstik hmost pripojenie.jpg

Princíp riadenia motoru

Motor je riadený cez H-most, ktorý je ovládaný 4 vstupmi. Sú to:

  • DATA 0 - spína H-most do jedného smeru
  • DATA 1 - spína H-most do druhého smeru
  • ENABLE 1 - Ak je na vysokej úrovni, H-most pracuje. Ak je na nízkej úrovni, na výstupoch H-mostu je stav vysokej impedancie a H-most je v Sleep móde.
  • DISABLE 1 - Ak je na nízkej úrovni, H-most pracuje. Ak je na vysokej úrovni, na výstupoch H-mostu je stav vysokej impedancie.

Pomocou jumperou je na vstup ENABLE na vývojovej doske privedená vysoká úroveň a na vstup DISABLE1 je privedená nízka úroveň. <br\> Na vstupy DATA0 a DATA1 H-mostu sa privádza komplementárny PWM signál z KwikStik modulu. Ak je plnenie PWM signálu 50% motor stojí. V závislosti od zvyšujúceho sa alebo znižujúceho sa plnenia vzhľadom na plnenie 50% sa motor otáča do jednej alebo do druhej strany. Rýchlosť otáčania motoru je úmerná absolútnej hodnote plnenia vzhľadom na strednú hodnotu plnenia 50%.<br\>

KwikStik modul umožňuje ovládať rýchlosť motoru v 9 krokoch do oboch strán otáčania. Po pripojení napájania na KwikStik modul a spustení programu sa na displeji zobrazí číslo 0. Pri tomto čísle je plnenie PWM signálu 50%. Pomocou kapacitných tlačítok je možné zvyšovať alebo znižovať číslo na disleji (v hraniciach -10 až 10) a úmerne s ním sa mení aj plnenie PWM signálu.<br\>

Popis programu

Program pre KwikStik modul bol vytvorený pomocou Processor Expert-a. Táto vlastnosť prostredia CodeWarrior umožňuje pri vytvorení projektu a tiež počas programovania zariadenia kedykoľvek jednoducho importovať hotové ovládače. Tie je možné po importe jednoducho nakonfigurovať cez Processor Expert-a.<br\>

Hotový projekt obsahuje dokumentáciu zdrojového kódu v anglickom jazyku.

Projekt na stiahnutie: Súbor:Motor CTRL.rar

Zdroje a odkazy

KIT33932VWEVBE User Guide<br\> MC33932 Datasheet<br\>