Operácie

Acrob06

Z SensorWiki

Použijeme ten istý senzor ako v predošlej úlohe, len si ukážeme jeho využitie v digitálnom režime. Úlohu rozhodovacieho prvku za nás prevezme vstupný komparátor mikroprocesora.

Vyskúšajte tento program:

#define LED_Yellow 13  // select the pin for the LED
#define SENSOR 3

long val = 0;      // variable to store the value coming from the sensor
 
void setup() 
{ 
 pinMode(LED_Yellow, OUTPUT);  // declare this pin as an OUTPUT
 pinMode(SENSOR, INPUT);     // declare this pin as an INPUT

 Serial.begin(9600);

 Serial.println("Test started  \n");
 digitalWrite(LED_Yellow, HIGH); // make it visible
 delay(1000);
} 
 

void loop() 
{ 
  val = digitalRead(SENSOR);   // read the value from the sensor
  Serial.print("Sensor = "); 
  Serial.println(val, BIN); 
  delay(200);
}  /* End of Loop */
QTILineSensorDigitalConnection.png

Predošlá úloha... | Späť do menu | Pokračovanie...