Operácie

Základy systémov automatického riadenia

Z SensorWiki

Verzia z 20:27, 19. september 2008, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Cvičenia)

Odkaz na AIS:

cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50


Cvičenia

  • Cvičenie 1: Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Individuálne zadanie - tabuľky

Vyhodnotenie skokovej ozvy

Ako (ne)kresliť grafy

Zadanie výpočtového cvičenia


  • Cvičenie 2: Meranie teploty

snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 3: Snímače tlaku

polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia