Operácie

Porada 2009-10-13

Z SensorWiki

Verzia z 07:38, 20. október 2009, ktorú vytvoril Petermihal (diskusia | príspevky) (Nová stránka: =Zápisnica= '''Dátum:''' 13.10.2009 '''Miesto:''' D-705b '''Prítomní:''' * '''Členovia tímu''':, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál '''Neprítomní:...)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Zápisnica

Dátum: 13.10.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu:, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Michal Beňo
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Testovanie Color Senzor-a StatusWARN.png Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby StatusWARN.png Vyhotoviť 2 podklady s otvorom pre LED diódy s napájaním. StatusWARN.png Pokúsiť sa naštudovať princíp rozoznávania objektov z 2D obrazu. V prípade dostatočných podkladov sa pokúsiť realizovať program na rozoznávanie objektov z 2D obrazu

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnicia: Porada 2009-10-06.

1. Testovali sme Color Senzor. Na zaklade testov bolo rozhodnute, že na rozpoznávanie pukov bude použitý Color Senzor. Test Color senzora bol prevádzany na farebnych lopotickach. Vysledky pri rozpoznávaní farieb sa výrazne nemenili ani za zhoršených svetelných podmienok.(Maláč, Mihál)

2. Jozef nám ukázal funkcionalitu program na určovanie polohy pukov. (Maláč, Škultéty)


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Doriešiť otázku určovania polohy robota

StatusOK.png Z: Všetci T: 12.10.2009

2. Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby

StatusINFO.png Z: Mihál T: 20.10.2009

3. Upraviť program na načítavanie dát z kamery.

StatusINFO.png Z: Mihál T: 27.11.2009

Najbližšie stretnutie: 20.10.2009 o 08:50 hod, poradu bude viesť: Mihál

V Bratislave, 13.10.2009

Zapísal: Mihál