Operácie

Porada 2009-10-13: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

 
Riadok 25: Riadok 25:
 
Predchádzajúca zápisnicia: [[Porada 2009-10-06]].
 
Predchádzajúca zápisnicia: [[Porada 2009-10-06]].
  
1. Testovali sme Color Senzor. Na základe testov bolo rozhodnute, že na rozpoznávanie pukov bude použitý Color Senzor. Test Color senzora bol prevádzaný na farebných loptičkách. Výsledky pri rozpoznávaní farieb sa výrazne nemenili ani za zhoršených svetelných podmienok.''(Maláč, Mihál)''
+
1. Testovali sme Color Senzor. Na základe testov bolo rozhodnuté, že na rozpoznávanie pukov bude použitý Color Senzor. Test Color senzora bol prevádzaný na farebných loptičkách. Výsledky pri rozpoznávaní farieb sa výrazne nemenili ani za zhoršených svetelných podmienok.''(Maláč, Mihál)''
  
 
2. Jozef nám ukázal funkcionalitu programu na určovanie polohy pukov. ''(Maláč, Škultéty)''
 
2. Jozef nám ukázal funkcionalitu programu na určovanie polohy pukov. ''(Maláč, Škultéty)''

Aktuálna revízia z 07:54, 20. október 2009

Zápisnica

Dátum: 13.10.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu:, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Michal Beňo
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusOK.png Testovanie Color Senzor-a

StatusOK.png Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby

StatusOK.png Vyhotoviť 2 podklady s otvorom pre LED diódy s napájaním.

StatusOK.png Pokúsiť sa naštudovať princíp rozoznávania objektov z 2D obrazu. V prípade dostatočných podkladov sa pokúsiť realizovať program na rozoznávanie objektov z 2D obrazu

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnicia: Porada 2009-10-06.

1. Testovali sme Color Senzor. Na základe testov bolo rozhodnuté, že na rozpoznávanie pukov bude použitý Color Senzor. Test Color senzora bol prevádzaný na farebných loptičkách. Výsledky pri rozpoznávaní farieb sa výrazne nemenili ani za zhoršených svetelných podmienok.(Maláč, Mihál)

2. Jozef nám ukázal funkcionalitu programu na určovanie polohy pukov. (Maláč, Škultéty)


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Doriešiť otázku určovania polohy robota

StatusOK.png Z: Všetci T: 12.10.2009

2. Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby

StatusINFO.png Z: Mihál T: 20.10.2009

3. Upraviť program na určovanie polohy pukov na načítavanie dát z kamery.

StatusINFO.png Z: Škultéty T: 27.11.2009

Najbližšie stretnutie: 20.10.2009 o 08:50 hod, poradu bude viesť: Mihál

V Bratislave, 13.10.2009

Zapísal: Mihál