Operácie

Porada 2009-03-10

Z SensorWiki

Verzia z 09:26, 12. marec 2009, ktorú vytvoril Malac (diskusia | príspevky)

Zápisnica

Dátum: 10.3.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Všetky úlohy splnené (pozri zápisnicu), nesplnené je len vybavovanie služobnej cesty.

Opis stretnutia:

1. Vo veci služobnej cesty sa začalo konať a čaká sa na podpis z vedenia.

2. Testovací robot počas týždňa nefungoval. Po teste na porade robot začal fungovať :-) . Presná príčina nebola odhalená.

3. Prezentácia senzorov. (Richard Balogh)

Boli predstavene 2 tipy kamier CMUcam

  • vo verzii 1.0 - pevný firmware, ale jednoduché použitie. Vie sledovať farebny bod.
  • vo verzii 2.0 - firmware sa dá vyvíjať vlastný, podporuje aj funkcia ako v. 1.0.

Ďalej bol predstavený snímač farieb. Jeho použitie je jednoduché, ale nemusí nám byť k dispozícii po celu dobu projektu.


4. Dohodli sme sa, že Michal Beňo kúpi akumulátory do robota.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Zakúpiť akumulátory do robota

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 17.3.2009


Najbližšie stretnutie: 17.3.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Mihál

V Bratislave, 3.3.2009

Zapísal: Mihál