Operácie

Laboratórium vnorených systémov

Z SensorWiki

Laboratórium vnorených sytémov na UAMT FEI STU sa v priebehu rokov postupne vyvíjalo od pôvodného pravoviska na Katedre automatizácie a regulácie v ktorom sme začali pracovať s mikroprocesorovými systémami na báze jednočipových mikrokontrolérov Tesla Piešťany MHB 8035 a MHB 8048 (klon Intel MCS-480) v roku 1988. Vývojové pracovisko pozostávalo z krížového prekladača bežiaceho na počítačí SM4-20, programátora pamätí EPROM a mazačky. K dispozícii sme mali aj vývojové kufríkové systémy PMI-80, SM-8035 a pod.

Postupom času sme pracovali s mikropočítačmi rodiny Intel MCS-51 - de facto priemyselný štandard 8051 a vývojové pracovisko sa rozrástlo o vývojové kity pre procesory Siemens 80552, Motorola 68HC11 a k programátorom pamätí pribudli aj simulátor EPROM, obvodový emulátor procesorov x51, x552 a ďalších. Ako jedno z prvých pracovísk sme začali pracovať s kompilátorom jazyka C, vtedy pre procesory Motorola.


O laboratóriu

V súčasnej dobe sme schopní pracovať s 8-bitovými procesormi rodiny Intel x51, Microchip AVR, Microchip PIC ako aj 32-bitovými procesormi rôznych rodín ARM. Máme aj vývojové prostriedky pre populárne platformy Arduino, Raspberry Pi alebo micro:bit.

Okrem bežného vybavenia simulátormi a počítačmi s potrebným programovým vybavením disponujeme paralelným univerzálnym programátorom ELNEC (viac ako 1000 rozličných typov obvodov), osciloskopmi s analyzátormi zberníc UART, i2c a SPI, JTAG interfejsom a ďalšími unikátnymi zariadeniami.

Laboratórium spolupracuje s výrobcami čipov NxP a ON Semiconductor, ktorí nám poskytujú vzorky čipov pre študentov.

Ďalšie drobné prístrojové vybavenie a návody k nemu nájdete na [samostatnej stránke].


Náplň činnosti laboratória: Vnorené (embedded) systémy a ich prepojenie, programovanie a integrácia. Navrhovanie a konštrukcia elektronických zariadení. Senzory, inteligentné senzory a primárne spracovanie informácií. Digitálne technológie a rapid prototyping.


Predmety, ktoré v laboratóriu vyučujeme:


Výber z projektov realizovaných v laboratóriu

  • Acrob - pôvodná vývojová doska kompatibilná s platformou Arduino
  • Mexle - pôvodná vývojová platforma v spolupráci s FH Heilbronn v Nemecku


Výber z publikácií:Čo je to vnorený (embedded) systém?

Povedzme, že je to špecializovaný počítačový systém, obvykle jednoúčelový, často pracujúci v reálnom čase. Býva súčasťou väčšieho zariadenia obsahujúca okrem elektroniky a software aj mechanické časti. Na rozdiel od univerzálneho počítača, ako je napr. PC, ktoré môže vykonávať aj stovky rozlučných úloh v závislosti na programovom vybavení, vnorené systémy pracujú s pevným programom.

Definícia nie je ustálená, niekoľko ďalších vhodných nájdete tu: http://www.google.com/search?q=define:Embedded+system


Možno lepšie ako definície poslúžia ukážky reálnych aplikácií, ktoré považujeme za vnorené:

Vývojové prostriedky

Pri vývoji vnorených systémov sa obvykle firmware vytvára na univerzálnom počítači pomocou tzv. krížových prekladačov. K dispozícii býva široká škála vývojových nástrojov:


Niektoré ďalšie pracoviská a informácie sa nachádzajú aj tu: http://uamt.fei.stuba.sk/kega/vysledky-pracoviska.html