Operácie

Acro02b

Z SensorWiki

Príklad na pripojenie a prečítanie tlačítka.

#define  redLED 2  // LED connected to digital pin 2
#define greenLED 3  // LED connected to digital pin 3
#define  button 7  // SW 1 connected to D7
int state=0;
 
void setup()  {        
 // initialize the digital pins as an outputs:
 pinMode( redLED, OUTPUT);   
 pinMode(greenLED, OUTPUT);   
 pinMode( button, INPUT);

// !!! Bez tohoto obyc. tlacitko na zem nefunguje!!!

 digitalWrite( button, HIGH);  // pull-up ON
 
 Serial.begin(9600);
}

void loop()           
{
 
 
 state = digitalRead(button);   // read the value from the sensor

 Serial.print("Sensor = ");
 Serial.println(state, DEC);
 delay(200);

}


Príklad na stavový diagram. Sú 4 stavy, prechody sú riešené tlačítkom. Prepracovať, treba aby boli rôzne prechody a potom viditeľne v programe oddeliť prechodové a stavové riadky.

#define  redLED 2  // LED connected to digital pin 2
#define greenLED 3  // LED connected to digital pin 3
#define  button 7  // SW 1 connected to D7
int state=0;
 
void setup()  {        
 // initialize the digital pins as an outputs:
   pinMode( redLED, OUTPUT);   
   pinMode(greenLED, OUTPUT);   
   pinMode( button, INPUT);
// !!! Bez tohoto obyc. tlacitko na zem nefunguje!!!
 digitalWrite( button, HIGH);  // pull-up ON
 
 Serial.begin(9600);
}

void loop()           
{
 if ( state>3 ) state=0;
 
 Serial.print("State = ");
 Serial.println(state, DEC);

 switch (state) {
 case 0: 
  digitalWrite( redLED, LOW);  // set the LED on
  digitalWrite(greenLED, LOW);  // set the LED off
  break;
 case 1:
  digitalWrite( redLED, HIGH);  // set the LED on
  digitalWrite(greenLED, LOW);  // set the LED off
  break;
 case 2:
  digitalWrite( redLED, LOW);  // set the LED on
  digitalWrite(greenLED, HIGH);  // set the LED off
  break;
 case 3:
  digitalWrite( redLED, HIGH);  // set the LED on
  digitalWrite(greenLED, HIGH);  // set the LED off
  break;
 default: break;
 }
 
   // stay here until switch pressed
  do{/*nothing*/ } while(digitalRead(button)==1);
  do{/*nothing*/ } while(digitalRead(button)==0);
  delay(200); //debouncing
  state++;

}


Predošlá úloha... | Späť do menu | Pokračovanie...