Operácie

Acrob03

Z SensorWiki

3. Úloha

Konečne začneme hýbať motorčekmi!

DifferentialKinematics.png

Robot používa dva modifikované servomotory. Majú trojvodičové pripojenie, dva vodiče slúžia na napájanie, tretí je riadiaci signál. Rýchlosť a smer otáčania sa riadia šírkou impulzu. Pôvodne slúžil na nastavenie polohy v rozsahu 0-180 stupňov. Po úprave signál pre 90 st. motorček zastaví, 180 roztočí max. rýchlosťou jedným smerom a 0 max. rýchlosťou druhým smerom (TODO: upraviť knižnicu z polohy na rýchlosť).

ServoAnimation.gif

Tento program ilustruje použitie základných pohybových príkazov. Všimnite si použitie knižnice Servo.h:

#include <Servo.h> // this program uses the Servo library

Servo LeftServo;  // create servo object to control both servos
Servo RightServo; // a maximum of eight servos can be created 

#define FAST 50  // try to change these values during the test
#define SLOW  5

 void setup() 
{ 
 LeftServo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
 RightServo.attach(10); // attaches the servo on pin 10 to the servo object 
} 
 
void loop() 
{ 
 // FAST FORWARD
 LeftServo.write(90 + FAST);  // value 90 is in middle, i.e. stop  
 RightServo.write(90 - FAST);  // mirrored position    
      delay(1500);     // go fast forward for 1,5 s 

 // SLOW FORWARD
 LeftServo.write(90 + SLOW);  // test varying speed of movement
 RightServo.write(90 - SLOW);      
      delay(1500);            

 LeftServo.write(90 - FAST);  // FAST BACKWARD
 RightServo.write(90 + FAST);      
      delay(1500);            

 LeftServo.write(90 + FAST);  // ROTATE (PIVOT) RIGHT
 RightServo.write(90 + FAST);      
      delay(1500);            

 LeftServo.write(90 - FAST);  // ROTATE (PIVOT) LEFT
 RightServo.write(90 - FAST);      
      delay(1500);            

 LeftServo.write(90);      // STOP both motors
 RightServo.write(90);      
    
       for(;;);      // stop the program operation here

}  /* End of Loop */
ServoConnection.png


Predošlá úloha... | Späť do menu | Pokračovanie...