Operácie

Porada 2009-03-17

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 17.3.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

1. Nesplnená úloha z predchádzajúcej porady - kúpa bateriek (pozri zápisnicu).

2. Služobná cesta je už vybavená.


Opis stretnutia:

1. Nabíjateľné baterky neboli kúpené, lebo boli veľmi drahé.

2. Program robotickej súťaže bol ohlásený mailom. Odchod do Viedne bude 21.9. ráno o 7:30 spred budovy školy.

3. Jozef Škultéty prevzal kameru CMUCAN 3, sériový, napájací kábel a krytku kamery.

4. Kúpa bateriek zostáva na Michalovi Beňovi.

5. Ďaľšie stretnutie bude až o 2 týždne z dôvobu absencie Ing. Richarda Baloga.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. O dva týždne prezentácia analýzy robotov z robotickej súťaže.

StatusINFO.png Z: Všetci T: 24.3.2008


Najbližšie stretnutie: 31.3.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty


V Bratislave, 19.3.2009

Zapísal: Škultéty