Operácie

Acrob01

Z SensorWiki

1. Úloha

Spustite vývojové prostredie kliknutím na ikonu ArduinoIcon.png. Najprv spravte základné nastavenia - t.j. typ riadiacej jednotky s ktorou budeme pracovať:

ArduinoBoardSetting01.png

a sériový port, cez ktorý budeme s jednotkou komunikovať a nahrávať do nej programy cez tzv. bootloader. Keďže používame prevodník USB na sériovú linku, musíme predtým zistiť, aké číslo portu pridelil OS Win:

ArduinoPortSetting01.png

Potom vložte nasledovný program:

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 Serial.println("Hello, World!");
}

Malo by to vyzerať takto:

ArduinoIDE01.png

Potom program skompilujte ArduinoButtonCompile.png, uložte ArduinoButtonSave.png a nahrajte do riadiacej jednotky ArduinoButtonUpload.png. Ak je nahratie úspešné, program sa spustí automaticky. Aby ste videli, ako funguje, otvorte si zabudovaný terminál ArduinoButtonTerminal.png.

Malo by to vyzerať takto:

ArduinoIDE02.png

Všimnite si, že program je rozdelený do dvoch blokov. Sekcia setup() sa spustí len raz pri štarte programu. Obvykle sú tu nastavenia, definície a konfigurácia hardvéru. Potom program pokračuje nekonečnou slučkou loop (). Tu je definovaná základná činnosť robota.


Späť do menu | Pokračovanie...