Operácie

Senzory v mobile

Z SensorWiki

MobileDeviceSensors.png


Keď nemáme senzory k Arduinu, môžeme si pomôcť aj inak: využijeme tie, ktoré má váš mobil. Je ich tam dosť. V prvej časti treba rozchodiť posielanie dát cez Bluetooth rozhranie do počítača. Nainštalujete si niektorú z aplikácií nižšie, prípadne nájdete podobnú. Zapnete BT na mobile aj na počítači. Zariadenia spárujete, ak ste ich doteraz nie. Na počítači by sa mali objaviť dva nové sériové porty. Pomocou aplikácie Terminal alebo podobnej, zistíte na ktorom z týchto dvoch portov prijímate dáta, odovzdáte screenshot prijímaných dát. Okrem toho do tejto tabuľky - tretí list: Senzory v mobile] zapíšete, ktoré senzory má váš mobil.


LogoSensoDuino.jpg
Aplikácia SensoDuino prenáša údaje zo senzorov, ktoré máte v mobile s OS Android a vysiela ich cez Bluetooth rozhranie v jednoduchej textovej forme. Takto môžete na svojom počítači s BT prijímať

dáat z GPS, akcelerometrov, gyroskopu či kompasu (pokiaľ váš mobil takéto senzory má). Primárne je aplikácia určená pre komunikáciu cez modul HC-05 Bluetooth pre Arduino, ale my ju budeme využívať na Windows PC.LogoSensorOverBT.jpg
Aplikácia Sensor data via Bluetooth for Arduino je podobná, prenáša cez Bluetooth data zo senzorov ako gyroskop, akcelerometer, proximitný snímač, GPS a pod. Data sa posielajú automaticky po naviazaní spojenia, prenosová rýchlosť (baud rate) je 9600 bps, interval sa dá nastaviť od 100 ms po 5 s, data sú oddelené čiarkami. See here for video instruction https://youtu.be/WXzVCVnAxfo


Ďalšia možnosť je naprogramovať si vlastnú appku pre Android.


Serial Terminal by Bray

IconTerminal.png
Na testovanie a prvé pokusy so sériovým rozhraním sa vám určite zíde aj nejaký terminálový program, masochisti môžu použiť aj Hyperterminál z Windows. Terminál je jednoduchý program, v ktorom sa zobrazujú všetky prijaté znaky a naopak, je možné nejaké iné znaky odvysielať. Dajú sa samozrejme aj nastaviť základné komunikačné parametre.


Ďalšie info