Operácie

VT100: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 20:46, 14. december 2012Balogh (diskusia | príspevky). . (1 470 bajtov) (+1 470). . (Vytvorená stránka „Zoznam príkazov terminálu VT100, ktoré sú implementované v LCD module: ESC (escape) 0x1B ovplyvňuje význam niekoľkých nasledovných znakov ...“)