Operácie

VT100

Z SensorWiki

Zoznam príkazov terminálu VT100, ktoré sú implementované v LCD module:

ESC (escape)     0x1B ovplyvňuje význam niekoľkých nasledovných znakov                    rovnaký
BS (backspace)    0x08 posun kurzora o jeden znak vľavo posun kurzora o jeden znak vľavo + vymazanie znaku
CR (carriage return) 0x0D posun kurzora na prvý znak v riadku                           rovnaký
LF (line feed)    0x0A posun kurzora na rovnakú pozíciu ale na nasledovnom riadku               rovnaký
BELL         0x07 vyvolanie pozornosti, zvyčajne zvukový signál                      zvukový signál


príkaz (ESC sekv.)  pôvodný význam   význam pre modul
ESC [ n A       pohyb kurzora hore o ˂n˃ poz. rovnaký
ESC [ n B pohyb kurzora dolu o ˂n˃ poz. rovnaký
ESC [ n C pohyb kurzora vpravo o ˂n˃ poz. rovnaký
ESC [ n D pohyb kurzora vľavo o ˂n˃ poz. rovnaký
ESC [ r;s H presun kurzora na pozíciu riadok r a stĺpec s rovnaký
ESC [ H preson kurzora na zač. obrazovky rovnaký
ESC [ 2 J vymazanie celej obrazovky rovnaký
ESC [ 3 x m zmena farby popredia, x označuje kód farby (celkovo 10 farieb, hodnoty 0 až 9) nastavenie int. podsvietenia displeja (10 úrovní)
ESC [ 4 x m zmena farby pozadia, x označuje kód farby (celkovo 10 farieb, hodnoty 0 až 9) nastavenie int. podsvietenia displeja (10 úrovní)