Operácie

Výskum a projekty

Z SensorWiki

Verzia z 17:25, 3. február 2022, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Projekty v spolupráci s FAD STU)

Projekty v spolupráci s FAD STU

Toto trocha naformatovat tak, aby to vedel pouzit propag. team vid vzor.

ModuloPhoto1.jpg
Dezinfekčný stojan Modulo
Covid Colab
Zimný semester 2020/21
RobotAcrob3Photo1.jpg
Výukový robot Acrob
Robotika.SK, o.z.
Zimný semester 2019/20
Upozornenie1.jpg
Viktor Lučkanič: Notification System.
Semestrálny projekt z predmetu Digitálne technológie výroby, STU Bratislava, 2019.

Abstrakt: Cieľom projektu je vytvoriť model úložného priestoru v aute, konkrétne miesto na mobil a miesto na vodu/pohár. Pri simulovanom odchode človeka z auta (zoberie mobil), ho notifikačný systém v prípade zabudnutia vecí na to svetelne aj zvukovo upozorní. V budúcnosti, teda o 20 - 30 rokov sa predpokladá, že bude naplno fungovať "carsharing", teda zdieľanie áut. Auto teda za jeden deň môže zmeniť hneď niekoľko používateľov. Práve na zabezpečenie komfortu a čistoty pri používaní takýchto áut sa môže využiť tento notifikačný systém, ktorý upozorní užívateľa na znečistenie auta pri odchode.

DOI BALOGH, Richard - LIPKOVÁ, Michala - LUČKANIČ, Viktor - ŤAPAJNA, Peter, 2019. Natural notification system for interior of shared car. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2019, 29.-31.10.2019. Vol. 52, No. 27, s. 175-179. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.752
SteeringWheelCleanerFoto.jpg
Marek Trebuľa: Steering wheel cleaner.
Semestrálny projekt z predmetu Digitálne technológie výroby, STU Bratislava, 2019.

Abstrakt: Budúcnosť automobilizmu o 20 - 30 rokov predpokladá, že autá budú zdieľané, bude fungovať tzv. "carsharing". Tu nastáva otázka čo s hygienou týchto vozidiel. Hygiena volantu je dôležitá, keďže s ním budú prichádzať ľudia do kontaku pri každej jazde.


Foto Opis


Čo všetko by tu mohlo pribudnúť

Vehicles

 • Acrob robot
 • Robotnačka
 • Robot na kečupy z timoveho projektu
 • Freescale Cup
 • NxP Cup autičko
 • Autonomne autičko z bakalarky

Vnorené systémy

 • Arduino / Acrob
 • MiniMexle
 • micro:bit + robotikovia

Propagačné aktivity

 • Istrobot
 • Robotour
 • Robotická liga
 • RiE conference
 • Maker Faire
 • Den otvorenych dveri
 • InMaS ked bude

Medzinárodné projekty

 • RoboCoop
 • InMaS

Pedagogika

 • MIPS
 • MISA
 • DTV


Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika (Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).

Publikácie:

2007

 • BELAI, I.: Komunikácia v priemyselnej automatizácii, AT&P Journal, Bratislava 2007, č. 4 až 7 / 2008.

2008

 • CHAMRAZ, Š.: Analýza Takahashiho úpravy regulátora. In.: Automatizace, regulace a procesy ARaP 2008. Praha 4.-5. 11. 2008.
 • CHAMRAZ, Š.: Voľba periódy vzorkovania. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Automatizované prevádzkové zariadenia v prostrediach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 44-47.
 • ŠTURCEL, J.: Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Bezpečnosť a ochrana zdravia v prevádzkach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 8-10.

2009

 • BALOGH, R.: How to teach programming practices. IMEM Kongres, 2009
 • BÉLAI, I., DRAHOŠ, P.: The Industrial Communication Systems PROFIBUS and PROFInet. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009, 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • DRAHOŠ, P., KUTIŠ, V., ŠTURCEL, J.: Electro-therml analysis of SMA actuator with crimps. Computational Modelling and Advaced Simulations, Bratislava 2009. 30.6.-3.7. 2009 Bratislava.
 • CHAMRAZ, Š.: Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. Trenčín 13. -16. október 2009
 • CHAMRAZ, Š. - BALOGH, R.: Implementation of the First Order Control System. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • ŠTURCEL, J.: Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. 13.10. - 16.10.2009, Trenčín.
 • ŠTURCEL, J. - BALOGH, R.: Learning Materials for Distance Learning Course. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.

Laboratórne pracoviská

V rámci projektu KEGA vzniklo niekoľko pracovísk s ambíciou poskytnúť možnosti prakticky sa oboznámiť s preberanou problematikou. Pracoviská sú pripravené aj na ovládanie a meranie prostredníctvom webového rozhrania, s možnosťou používania pre študentov dištančného vzdelávania.


APLIKAČNÉ PRACOVISKO SNÍMAČOV POLOHY

PracoviskoPoloha.png

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie, meranie ich základných charakteristík,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.
MERACIE PRACOVISKO S TENZOMETRAMI

PracoviskoTenzometre.jpg

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.


Obrázková príloha KEGA projektu