Operácie

Serial.h: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 14:42, 24. január 2013StudentDVPS (diskusia | príspevky). . (372 bajtov) (+372). . (Vytvorená stránka „<source lang="c"> *************************************************************************: /* FileName : serial.h ...“)