Operácie

Senzorové systémy pre automobily

Z SensorWiki

Verzia z 08:40, 12. október 2011, ktorú vytvoril Toman (diskusia | príspevky) (Blok 1: Senzory)

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva v utorok o 11 v miestnosti BC-150

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Indukčné proximitné snímače

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4:

Elektronické zapojenia Návody

Snímače na motore Návody

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg