Operácie

Senzorové systémy pre automobily

Z SensorWiki

Verzia z 11:37, 8. október 2010, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150.

Prednášky doc. Šturcela

 1. Informačný a merací systém v automobiloch
 2. Analógový a číslicový merací kanál
 3. Kvalita meracieho člena
  1. Metrologické a prevádzkové vlastnosti
  2. Dynamické vlastnosti
 4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

 • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce


Blok 1: Senzory

 • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


 • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


 • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


 • Cvičenie 4: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg