Operácie

Senzorové systémy pre automobily

Z SensorWiki

Verzia z 08:01, 5. november 2008, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Body za cvičenia sú uzavreté a máte ich zapísané v AISe.

Odkaz na AIS:

Stratenú kalkulačku si môžete vyzdvihnúť v D-511.


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150

Cvičenia

cvičenia v stredu 8.00-9.50, 10.00-11.50, 14.00-15.50, 16.00-17.50 a vo štvrtok od 11:40

Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-519 a D-521 na 5. poschodí. 1/3 semestra cvičí Ing. Richard Balogh (richard.balogh [at] stuba.sk) Za cvičenia je 12 bodov.


  • Cvičenie 1: Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Individuálne zadanie - tabuľky

Vyhodnotenie skokovej ozvy

Ako (ne)kresliť grafy


  • Cvičenie 2: Meranie teploty

snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 3: Snímače tlaku

polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia