Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Blok 1: Senzory)
(Blok 1: Senzory)
Riadok 60: Riadok 60:
  
 
* Cvičenie 4:  
 
* Cvičenie 4:  
'''Elektronické zapojenia''' [[Media:elektron.pdf|Návody]]
+
'''Elektronické zapojenia''' [[Media:kufor.pdf|Návody]]
 
                
 
                
 
'''Snímače na motore''' [[Media:motor.pdf|Návody]]
 
'''Snímače na motore''' [[Media:motor.pdf|Návody]]

Verzia zo dňa a času 08:40, 12. október 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva v utorok o 11 v miestnosti BC-150

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Indukčné proximitné snímače

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4:

Elektronické zapojenia Návody

Snímače na motore Návody

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg