Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(Cvičenia)
Riadok 31: Riadok 31:
  
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
 +
 +
* Pomocný blok:[[Media:prevod.pdf|Meracie prevodníky]]
  
 
== Blok 1: Senzory ==
 
== Blok 1: Senzory ==

Verzia zo dňa a času 13:27, 19. september 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva v utorok o 11 v miestnosti BC-150

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Indukčné proximitné snímače

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Reálne snímače + elektronika

Návody na cvičenia

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg