Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Blok 1: Senzory)
(Blok 1: Senzory)
Riadok 53: Riadok 53:
 
* Cvičenie 3: '''Indukčné proximitné snímače'''  
 
* Cvičenie 3: '''Indukčné proximitné snímače'''  
 
   
 
   
[[Media:proxim.pdf|Návod na cvičenia]]
+
[[Media:prox.pdf|Návod na cvičenia]]
  
  

Verzia zo dňa a času 11:07, 19. september 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150.

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Indukčné proximitné snímače

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Reálne snímače + elektronika

Návody na cvičenia

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg