Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenia)
Riadok 28: Riadok 28:
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
  
Praktický súhrn [[Media:10BOZP.pdf|Bezpečnosť práce]]
+
Praktický súhrn [[Media:10BOZP.doc|Bezpečnosť práce]]
  
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
 
* Spracovanie výsledkov [[Media:chyby.pdf|podľa STN EN 60 770]]
 
 
  
 
== Blok 1: Senzory ==
 
== Blok 1: Senzory ==

Verzia zo dňa a času 10:55, 19. september 2011

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150.

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg