Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 12: Riadok 12:
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska1.pdf Informačný a merací systém v automobiloch]  
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska1.pdf Informačný a merací systém v automobiloch]  
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska2.pdf Analógový a číslicový merací kanál]
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska2.pdf Analógový a číslicový merací kanál]
# Kvalita meracieho člena
+
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska3.pdf Kvalita meracieho člena]
## [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska3a.pdf Metrologické a prevádzkové vlastnosti]
 
## [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska3b.pdf Dynamické vlastnosti]
 
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska4.pdf Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku]
 
# [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/Prednaska4.pdf Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku]
  
 +
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/podpora Podporné materiály]
  
 
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/SkuskoveTemy1.pdf Témy na skúšku]
 
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/SkuskoveTemy1.pdf Témy na skúšku]

Verzia zo dňa a času 12:39, 8. október 2010

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150.

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok 13:00-18:50, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Miroslav Toman Za cvičenia je 12 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce


Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia

Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg