Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenia)
(Relax)
Riadok 67: Riadok 67:
  
 
== Relax ==
 
== Relax ==
'''Leto je v spomienkach'''
+
 
[[Obrázok: skaly.jpg]]
+
[[Obrázok: CERNdetector.jpg|center]]
 +
 
 +
A disk with silicon sensors for an endcap of the ATLAS silicon strip detector (SCT) in its testbox at NIKHEF Amsterdam.
 +
CERN © 2005 Peter Ginter

Verzia zo dňa a času 09:31, 20. september 2012

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva v stredu o 10:00 v miestnosti CD-35

Prednášky doc. Šturcela

  1. Informačný a merací systém v automobiloch
  2. Analógový a číslicový merací kanál
  3. Kvalita meracieho člena
  4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku
  5. Normotvorná činnosť v automatizácii


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok o 11:00 a 13:00, v laboratóriu D-521 na 5. poschodí. Časť Senzory cvičí Ing. Richard Balogh Za cvičenia je 16 bodov.

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce

Blok 1: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Indukčné proximitné snímače

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 4:

Elektronické zapojenia Návody

Snímače na motore Návody

Relax

CERNdetector.jpg

A disk with silicon sensors for an endcap of the ATLAS silicon strip detector (SCT) in its testbox at NIKHEF Amsterdam. CERN © 2005 Peter Ginter