Operácie

Senzorové systémy pre automobily: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Relax)
Riadok 35: Riadok 35:
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
 
Poučenie o [[Bezpečnosť pri práci|bezpečnosti pri práci]]
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/en60770.htm Spracovanie merania podľa STN EN 60 770]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/en60770.htm Spracovanie merania podľa STN EN 60 770]
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvic01.htm Individuálne zadanie - tabuľky]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvic01.htm Individuálne zadanie - tabuľky]
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvicST.htm Vyhodnotenie skokovej ozvy]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvicST.htm Vyhodnotenie skokovej ozvy]
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvicGR.htm Ako (ne)kresliť grafy]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvicGR.htm Ako (ne)kresliť grafy]
  
  
Riadok 47: Riadok 47:
 
snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky
 
snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/teplota.pdf Návod na cvičenia]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssacvika/teplota.pdf Návod na cvičenia]
  
Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100  ([http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.m Matlab], [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.xls Excel], [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/data/pt100.dat Ascii]).
+
Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100  ([http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.m Matlab], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.xls Excel], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/data/pt100.dat Ascii]).
  
  
Riadok 55: Riadok 55:
 
polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál
 
polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/tlak.pdf Návod na cvičenia]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvika/tlak.pdf Návod na cvičenia]
  
  
Riadok 61: Riadok 61:
 
kapacitný, hydrostatický
 
kapacitný, hydrostatický
  
[http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
+
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/ssa/cvika/hladina.pdf Návod na cvičenia]
  
  

Verzia zo dňa a času 12:40, 10. september 2010

Body za cvičenia sú uzavreté a máte ich zapísané v AISe.

Odkaz na AIS:


Prednášky

Prednáška býva každý utorok od 11:00 do 12:50 v miestnosti BC-150.

Prednášky doc. Šturcela

 1. Informačný a merací systém v automobiloch
 2. Analógový a číslicový merací kanál
 3. Kvalita meracieho člena
  1. Metrologické a prevádzkové vlastnosti
  2. Dynamické vlastnosti
 4. Snímače polohy, výšky hladiny a prietoku


Cvičenia

cvičenia v pondelok 9.00-10.40, 11.00-12.40, v stredu 10.00-11.40 a vo štvrtok 13:00-14:40, 15:00-16:40.

Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-519 a D-521 na 5. poschodí bloku D. 1/3 semestra cvičia Ing. Richard Balogh (richard.balogh [at] stuba.sk) a Ing. Miroslav Toman, PhD. Za cvičenia je 12 bodov.


 • Cvičenie 1: Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Poučenie o bezpečnosti pri práci

Spracovanie merania podľa STN EN 60 770

Individuálne zadanie - tabuľky

Vyhodnotenie skokovej ozvy

Ako (ne)kresliť grafy


 • Cvičenie 2: Meranie teploty

snímače teploty, Pt100, termočlánky, prevodníky

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


 • Cvičenie 3: Snímače tlaku

polovodičové snímače tlaku, unifikovaný tlakový signál

Návod na cvičenia


 • Cvičenie 4: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


 • Cvičenie 5: Proximitné snímače

indukčné

Návod na cvičenia


Relax

Leto je v spomienkach Skaly.jpg