Operácie

Programovacie jazyky

Z SensorWiki

Stránka je nazvaná všeobecne, ale máme na mysli najmä programovacie jazyky pre vnorené (embedded) systémy.

Pozri tiež Vizuálne programovacie jazyky


Atmel AVR (Arduino)

Freescale Kinetis


micro:bit

Univerzálne platformy