Operácie

Porada 2009-12-10

Z SensorWiki

Verzia z 16:44, 10. december 2009, ktorú vytvoril Jkiller (diskusia | príspevky) (Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:)

Zápisnica

Dátum: 10.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme vytvorili a implementovali gausov filter. Nahradil starú verziu filtra, ktorá je niekoľko násobne pomalšia ako nový filter. 2. Úloha prepísania na viacvláknové bola zrušená, keďže sa aplikovaním gausovho filtra celý výpočet niekoľko násobne zrýchlil.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-03.

1. Dopracovali sme konštrukciu robota. Je možné na ňu umiestniť eee notebook. Zistili sme, že plne zaťažená konštrukcia robota potrebuje podpery.(Maláč, Škultéty)

2. Vylepšili sme svetelný kryt nad ColorSenzorom. (Maláč, Škultéty)

3. Prerobili sme program určený pre NXT kocku z dôvodu kompatibility.(Maláč)

4. Upravili a doplnili sme výkonné jadro programu.(Maláč, Škultéty)

5. Začali sme s komplexným testovaním vytvoreného programu z programových časťí. Testovanie sme ešte nedokončili.(Maláč, Škultéty)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

4. Vylepšiť konštrukciu robota, prípadne navrhnúť novú.

StatusUNKNOWN.png Z: Mihál, Beňo T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 4.12.2009


Najbližšie stretnutie: 07.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 3.12.2009

Zapísal: Škultéty