Operácie

Porada 2009-12-05

Z SensorWiki

Verzia z 16:35, 5. december 2009, ktorú vytvoril Jkiller (diskusia | príspevky)

Zápisnica

Dátum: 05.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme spojili vytvorené programy do jednotlivého celku. Začali sme s komplexným testovaním robota. (Maláč, Škultéty)


Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-03.

1. Dopracovali sme konštrukciu robota. Je možné na ňu umiestniť eee notebook. Zistili sme, že plne zaťažená konštrukcia robota potrebuje podpery.(Maláč, Škultéty)

2. Prerobili sme program určený pre NXT kocku z dôvodu kompatibility.(Maláč)

3. Upravili a doplnili sme výkonné jadro programu.(Maláč, Škultéty)

4. Začali sme s komplexným testovaním vytvoreného programu z programových časťí. Testovanie sme ešte nedokončili.(Maláč, Škultéty)


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

4. Vylepšiť konštrukciu robota, prípadne navrhnúť novú.

StatusUNKNOWN.png Z: Mihál, Beňo T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 4.12.2009


Najbližšie stretnutie: 07.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 3.12.2009

Zapísal: Škultéty