Operácie

Porada 2009-12-05: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 20: Riadok 20:
 
Predchádzajúca zápisnica: [[Porada 2009-12-03]].
 
Predchádzajúca zápisnica: [[Porada 2009-12-03]].
  
1. Navrhli sme nový farebný filter na základe HSB farebných zložiek.''(Mihál)''
+
1. Dopracovali sme konštrukciu robota. Je možné na ňu umiestniť eee notebook. Zistili sme, že plne zaťažená konštrukcia robota potrebuje podpery.''(Maláč, Škultéty)''
  
2. Upravili sme kalibračný program, keďže došlo k zmene farebného filtra z RGB na HSB. Nová verzia programu je uložená v dotprojekte(
+
2. Prerobili sme program určený pre NXT kocku z dôvodu kompatibility.''(Maláč)''  
Part1: http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=24, Part2: http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=25).''(Škultéty)''
 
  
3. Prerobili sme rogram pre NXT kocku. Jednotlivé úlohy v kocke bežia v samostatných vláknach. Pridali sme ultrasonic senzor, ktorý detekuje prekážku v blízkosti robota. Po detekcii prekážky je vyslaný príkaz na zastavenie motorov.''(Maláč)''
+
3. Upravili a doplnili sme výkonné jadro programu.''(Maláč, Škultéty)''  
  
Implementovali sme compass senzor do NXT kocky. Údaje z compass senzora sú posielané na spracovanie do počítača. Programy sú uložené v dotprojekte http://ap.urpi.elf.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=26''(Maláč)''
+
4. Začali sme s komplexným testovaním vytvoreného programu z programových časťí. Testovanie sme ešte nedokončili.''(Maláč, Škultéty)''
  
4. Vytvorili sme steny scény v ktorej sa robot pohybuje.
 
 
5. Úloha zlučovania objektov po aplikovaní farebného filtra sa ruší, keďže používame nový typ farebného filtra.
 
 
6. Rozhodli sme sa komplexne otestovať jednotlivé programy robota. Je potrebné zlúčiť vytvorené programy do jedného celku.
 
  
 
==Úlohy do ďalšieho stretnutia:==
 
==Úlohy do ďalšieho stretnutia:==
Riadok 52: Riadok 46:
 
{{Zodp|Beňo|20.12.2009|UNKNOWN}}
 
{{Zodp|Beňo|20.12.2009|UNKNOWN}}
  
6. Zlúčiť vytvorené programy do jedného celku a otestovať funkčnosť takto vytvoreného programu.
+
6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.
 
{{Zodp|Maláč, Škultéty|4.12.2009|UNKNOWN}}
 
{{Zodp|Maláč, Škultéty|4.12.2009|UNKNOWN}}
  
  
Najbližšie stretnutie: '''04.12.2009 o 10:00 hod''', poradu  bude viesť: ''Škultéty''  
+
Najbližšie stretnutie: '''07.12.2009 o 10:00 hod''', poradu  bude viesť: ''Škultéty''  
  
 
V Bratislave, 3.12.2009
 
V Bratislave, 3.12.2009

Verzia zo dňa a času 16:35, 5. december 2009

Zápisnica

Dátum: 05.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme spojili vytvorené programy do jednotlivého celku. Začali sme s komplexným testovaním robota. (Maláč, Škultéty)


Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-12-03.

1. Dopracovali sme konštrukciu robota. Je možné na ňu umiestniť eee notebook. Zistili sme, že plne zaťažená konštrukcia robota potrebuje podpery.(Maláč, Škultéty)

2. Prerobili sme program určený pre NXT kocku z dôvodu kompatibility.(Maláč)

3. Upravili a doplnili sme výkonné jadro programu.(Maláč, Škultéty)

4. Začali sme s komplexným testovaním vytvoreného programu z programových časťí. Testovanie sme ešte nedokončili.(Maláč, Škultéty)


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

4. Vylepšiť konštrukciu robota, prípadne navrhnúť novú.

StatusUNKNOWN.png Z: Mihál, Beňo T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Otestovať funkčnosť zlúčeného programu.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč, Škultéty T: 4.12.2009


Najbližšie stretnutie: 07.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 3.12.2009

Zapísal: Škultéty