Operácie

Porada 2009-11-24

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 24.11.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Peter Mihál stále nedokončil konštrukčný 3D návrh robota.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-11-21.

1. Vedúcemu tímového projektu sme prezentovali dosiahnuté výsledky. Konkrétne pohyb robota, činnosť triediaceho zariadenia pre puky, rozoznávanie farebných pukov z obrazu, kalibráciu kamery. (Škultéty, Maláč, Beňo)

2. Riešili sme otázku Compas senzoru. Vyskytli sa problémy s dovozom senzoru z ameriky. Rozhodli sme sa tento senzor zapožičať od Pavela Petroviča. (Ing. Richard Balogh)

3. Boli sme poučený o rozoznávaní oranžovej farby (http://www.microstep-mis.com/~andy/orange.pdf). Tento princíp sa pokúsime naštudovať a skúsiť aplikovať na rozoznávanie modrej a červenej farby. (Ing. Richard Balogh)

4. Vedúci tímového projektu nám dal k dispozícii konštrukciu z iného robota. Riešili sme otázku celkovej konštrukcie nášho robota. Zapožičali sme drevené dosky, ktoré budú slúžiť ako okraje stien hracej plochy. Na konštrukciu robota uvažujeme použiť hliníkové profily a Komatrex. (Škultéty, Maláč, Beňo)

5. Michal Beňo dostal za úlohu upraviť, prípadne navrhnúť novú konštrukciu robota.(Beňo)

6. Rozhodli sme sa zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.(Beňo)

7. Zhodli sme sa na potrebe navrhnúť nový farebný filter.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 1.12.2009

3. Po dodaní kompasu otestovať jeho použitie.

StatusOK.png Z: Maláč T: 1.12.2009

4. Pokúsiť sa zlúčiť objekty po aplikovaní farebného filtra do súvislých celkov.

StatusCANCEL.png Z: Maláč T: 25.11.2009

5. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 1.12.2009

6. Vylepšiť konštrukciu robota, prípadne navrhnúť novú.

StatusUNKNOWN.png Z: Mihál Beňo T: 20.12.2009

7. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 1.12.2009

8. Navrhnúť nový farebný filter a otestovať ho na snímanom obraze za rôznych svetelných podmienok

StatusOK.png Z: Mihál T: 1.12.2009

Najbližšie stretnutie: 02.12.2009 o 09:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 24.11.2009

Zapísal: Škultéty