Operácie

Porada 2009-04-28: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: =Zápisnica= '''Dátum:''' 28.4.2009 '''Miesto:''' D-519 '''Prítomní:''' * '''Pedagóg''': Ing. Richard Balogh * '''Členovia tímu''': Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc....)
 
 
(2 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené)
Riadok 26: Riadok 26:
 
2. Diskusia o konštrukcii robota.
 
2. Diskusia o konštrukcii robota.
  
   - nevieme či gumsticks bude vediet určit svoju polohu
+
   - nevieme či gumsticx bude vediet určit svoju polohu
   - určnie polohy sa da využit pomocou inkrementalnych snimacov na motoroch
+
   - na určnie polohy sa dajú využit inkrementálne snimače na motoroch
   - Prototyp podvozku bude skonstruovaný z lega.
+
   - Prototyp podvozku bude skonštruovaný z lega.
   - navrh určenia polohy pomocou snimača z myši bol zamietnutý
+
   - návrh určenia polohy pomocou snímača z myši bol zamietnutý
 
    
 
    
  
Riadok 42: Riadok 42:
 
[[Obrázok:StatusUNKNOWN.png]] Z: Bc. Michal Beňo                      T: 5.5.2009
 
[[Obrázok:StatusUNKNOWN.png]] Z: Bc. Michal Beňo                      T: 5.5.2009
  
3. Otestovať možnosť zasielania informácii Linuxu cez usb
+
3. Otestovať možnosť zasielania informácii z Linuxu cez usb
[[Obrázok:StatusUNKNOWN.png]] Z: Bc. Ján Maláč                    T: 5.5.2009
 
  
 +
[[Obrázok:StatusUNKNOWN.png]] Z: Bc. Ján Maláč                        T: 5.5.2009
  
Najbližšie stretnutie: '''5.5.2009''', poradu  bude viesť: ''Beňo''  
+
 
 +
Najbližšie stretnutie: '''5.5.2009''', poradu  bude viesť: ''Mihál''  
  
  

Aktuálna revízia z 09:01, 3. máj 2009

Zápisnica

Dátum: 28.4.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Členovia tímu:


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

Pozri zapis z minulej [1]


Opis stretnutia:

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcej porady.

  - Testovanie kamery bolo zatila odložené z dôvodu komplikovaného použitia
  - Protokol z testovania farebného senzora nebolo vypracované z dôvodu poruchy lego kocky

2. Diskusia o konštrukcii robota.

  - nevieme či gumsticx bude vediet určit svoju polohu
  - na určnie polohy sa dajú využit inkrementálne snimače na motoroch
  - Prototyp podvozku bude skonštruovaný z lega.
  - návrh určenia polohy pomocou snímača z myši bol zamietnutý
  

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Otestovať farebný senzor pri rôznych svetelných podmienkach, v spojení s lego kockou a vypracovat protokol o meraní

StatusUNKNOWN.png Z:Bc. Jozef Škultéty T: 5.5.2009

2. Prekresliť blokovú schému robota

StatusUNKNOWN.png Z: Bc. Michal Beňo T: 5.5.2009

3. Otestovať možnosť zasielania informácii z Linuxu cez usb

StatusUNKNOWN.png Z: Bc. Ján Maláč T: 5.5.2009


Najbližšie stretnutie: 5.5.2009, poradu bude viesť: Mihál


V Bratislave, 5.5.2009

Zapísal: Mihál