Operácie

Porada 2009-04-21: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

 
Riadok 54: Riadok 54:
 
1. Otestovať kameru a senzor pri rôznych svetelných podmienkach, vytvoriť protokol o meraní
 
1. Otestovať kameru a senzor pri rôznych svetelných podmienkach, vytvoriť protokol o meraní
 
   
 
   
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: Všetci                                              T: 5.5.2009
+
[[Obrázok:StatusOK.png]] Z: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty                    T: 5.5.2009
  
 
2. Vytvoriť návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)
 
2. Vytvoriť návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)
  
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: všetci                                              T: 5.5.2009
+
[[Obrázok:StatusOK.png]] Z: všetci                                              T: 5.5.2009
  
 
3. Podľa možností sa zúčastniť súťaže Istrobot 25.4.2009 a prípravy súťaže 24.4.2009 v popoludňajších hodinách (14:00).  
 
3. Podľa možností sa zúčastniť súťaže Istrobot 25.4.2009 a prípravy súťaže 24.4.2009 v popoludňajších hodinách (14:00).  
  
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: všetci                                               T: 24.4.2009
+
[[Obrázok:StatusCANCEL.png]] Z: všetci                                           T: 24.4.2009
  
 
4. Pracovať na všetkých bodoch prebratých v diskusii (podľa neskoršieho upresnenia úloh).
 
4. Pracovať na všetkých bodoch prebratých v diskusii (podľa neskoršieho upresnenia úloh).
 
   
 
   
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: všetci                                               T: 5.5.2009
+
[[Obrázok:StatusINFO.png]] Z: všetci                                             T: 5.5.2009
  
 
Najbližšie stretnutie: '''28.4.2009''', poradu  bude viesť: ''Beňo''  
 
Najbližšie stretnutie: '''28.4.2009''', poradu  bude viesť: ''Beňo''  

Aktuálna revízia z 07:11, 28. apríl 2009

Zápisnica

Dátum: 7.4.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

 • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
 • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

 • Členovia tímu: Bc. Peter Mihál (ospravedlnený - PN)


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

Pozri zapis z minulej porady


Opis stretnutia:

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcej porady.

 - Jozef Škultéty pripravil podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.
 - návrh konštrukcie robota (viď. ďalší bod)

2. Stručne sme predstavili návrh budúcej konštrukcie robota.

 - použijeme platformu Linux
 - vývojové prostredie C, C++, Java
 - na rozoznávanie pukov použijeme senzor, alebo kameru
 - orientácia v priestore pomocou optickej myši, alebo opto-snímačov
 - triedenie pukov pomocou mechanického kríža
 - kamera bude umiestnená v obale (kôli tomu, aby nevznikali ochýlky vplivom zmeny svetelných podmienok)
 - využijeme Gumstix

3. Diskusia o ďalšom postupe práce na vytvorení návrhu robota.

 - uvažovať či použijeme hotovú konštrukciu, alebo vlastnú
 - ku Gumstixu pripojiť ďalší jednoduchší procesor na riadenie kolies a prácu so senzormi
 - triedenie pukov - mechanizmus (presnejšie určiť) snažiť sa o čo najmenej mechanických častí
 - rozpoznávanie pukov - senzor, alebo kamera
 - senzor a kameru je potrebné otestovať pre rôzne povrchy, svetelné podmienky (nasvecovanie, tienidlo)- vyhotoviť zápis (protokol o meraní)
 - návrh orientácie v priestore - myš nevhodná pri rýchlej akcelerácii, môže sa použiť aj kompas. 
 - vytvoriť blokovú schému - návrhu robota z hora (motory, riadiaca jednotka, napájanie, mechanika)
 - ako a v čom spracovať informácie
 - čo vieme naprogramovať v Gumstixe, skusiť riadenie Boe-bota, skúsiť kompiláciu programov 

4. Ing. Balogh predstavil možnosti prace na rôznych podvozkoch.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Otestovať kameru a senzor pri rôznych svetelných podmienkach, vytvoriť protokol o meraní

StatusOK.png Z: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty T: 5.5.2009

2. Vytvoriť návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)

StatusOK.png Z: všetci T: 5.5.2009

3. Podľa možností sa zúčastniť súťaže Istrobot 25.4.2009 a prípravy súťaže 24.4.2009 v popoludňajších hodinách (14:00).

StatusCANCEL.png Z: všetci T: 24.4.2009

4. Pracovať na všetkých bodoch prebratých v diskusii (podľa neskoršieho upresnenia úloh).

StatusINFO.png Z: všetci T: 5.5.2009

Najbližšie stretnutie: 28.4.2009, poradu bude viesť: Beňo


V Bratislave, 21.4.2009

Zapísal: Beňo