Operácie

Počítadlá a časovače AVR

Z SensorWiki

Verzia z 20:53, 7. marec 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Vytvorená stránka „== 16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením == Máte k dispozícii vývojovú dosku '''Arduino''' s procesorom ATmega328P ([http://senzor.robotika.sk/mmp/AT…“)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením

Máte k dispozícii vývojovú dosku Arduino s procesorom ATmega328P (datasheet).

V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie časovača T1 z prednášky (datasheet, str.114 -- 141). Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16,000 MHz.


Počítadlo T1

Tento program pouzije D5 (arduino) ako pocitadlo. Mozne pripojit tlacitko, alebo 555 a pocitat pocet impulzov.

<source lang=c>
#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_ch.h"       // using our LCD library

#define LED1 PB5        // internal LED
#define SW1 PD5        // pushbutton on PD5 (Arduino D5)

int main(void)
{
	 char riadok[]= {"        "};	
	 int value = 0;
	 
	  DDRB |= (1<<LED1);    // PORTB: LED1 na PB5 je output

	  DDRD &= ~(1<<SW1);    // PORTD: SW2 (PD5) input
   PORTD |= (1<<SW1);    //         pull-up ON
  
   TCCR1B = 0x07;       // T1 clk = external clock source on pin T1, rising edge
									
  /* initialize LCD display */
  ini_ports();
  lcd_init();
	
	lcd_puts("-Button counter-\n");    
  
  while(1)
  {
     /* test the switch first */
 	 
	 if ( PIND&(1<<SW1) )
	 { value = 1; 
		PORTB &= !(1<<LED1); }
	 else 
	 { value = 0;
    PORTB |= (1<<LED1);	 }


     /* cursor is now on second line, write second line */
		 
	 sprintf(riadok,"D5: %d TCNT: %04X",value,TCNT1);  // bolo tu aj (PIND&(1<<SW1))>>SW1
   lcd_puts(riadok);  
   lcd_command(0xC0 + 0);	// 0b1000 0000 + 40 + 0	 

  }
	
 return(0);
 
}
</source>


AVR Timer T1 Counter.png


AVR Timer TCNT1 Counter.png


Časovač T1

Pozri AVR ExampleT1pooled.c


Nasledovny kus programu nastavi pocitadlo na 5 impulzov pred pretecenim (0xFFFF - 5) a potom sleduje v hlavnej slucke, kedy nastane pretecenie. Ako hodinky je pouzity externy signal na T1, cize tlacitko alebo 555.


Úlohy

 1. Program doplňte podľa pokynov asistenta a odsimulujte.
  Pozn.: Treba vypnúť optimalizáciu! (Project/Project options Pozri obr.)
 2. Doplňte chýbajúce časti programu tak, aby LED blikala s frekvenciou 1 s.
 3. Vyskúšajte na svojej doske.
 4. Jednotlivé skupiny prepočítajú a nastavia interval na 1 ms, 10 ms resp. 100 ms.


Literatúra:


Odkazy