Operácie

Odpočítavacie hodiny na riadenie diskusie: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Popis riešenia)
(Analýza)
Riadok 32: Riadok 32:
 
== Analýza ==
 
== Analýza ==
  
7-segmentový displej bude riadený procesorom ATMEL ATMEGA 328P, ktorý je súčasťou vývojovej dosky ARDUINO DUEMILANOVE. K tejto doske bude následne pripojená vývojová doska so 7-segmentovým displejom podľa uvedenej schémy zapojenia.
+
7-segmentový displej bude riadený procesorom ATMEL ATMEGA 328P, ktorý je súčasťou vývojovej dosky ARDUINO DUEMILANOVE. K tejto doske je pripojená vývojová doska so 7-segmentovým displejom podľa uvedenej schémy zapojenia.
  
  

Verzia zo dňa a času 15:15, 10. január 2014

Autori: Maros Rybarik, Matus Lukac
Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika 2. Ing. (2013)

Zadanie

Na konferencii je často potrebné ustrážiť, aby rečník neprekročil vymedzený časový rozsah. Naprogramujte veľkoplošný 7-segmentový LED displej tak, aby od prednastavenej hodnoty odpočítaval minúty smerom nadol, pričom pri zvyšných 5 minútach nenápadne pípne, pri poslednej minúte pípne 2x výraznejšie a po uplynutí času pípne raz dlho. Posledná minúta odpočítavania by mohla byť sprevádzaná aj blikaním displeja. Ovládanie tlačidlom ŠTART a +/- na zmenu počiatočnej hodnoty.

K zapojeniu treba vypracovať dokumentáciu, popis programu, schému zapojenia displeja a riadiacej jednotky. Ako bonus doplňte riadenie intenzity displeja na základe vonkajšieho osvetlenia.

7-segmentLEDdisplayShield.jpg

Literatúra:

Analýza

7-segmentový displej bude riadený procesorom ATMEL ATMEGA 328P, ktorý je súčasťou vývojovej dosky ARDUINO DUEMILANOVE. K tejto doske je pripojená vývojová doska so 7-segmentovým displejom podľa uvedenej schémy zapojenia.


POTREBNÉ HARDVÉROVÉ VYBAVENIE:

      Vývojová doska ARDUINO DUEMILANOVE


Vývojová doska ARDUINO DUEMILANOVE.


      Vývojová doska so 7-segmentovým displejom, bzučiakom a tlačidlami


Vývojová doska so 7 segmentovým displejom, bzučiakom a tlačidlami.

KATALÓGOVÉ LISTY KOMPONENTOV:


      7-segmentový displej
      [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/220980/BRIGHT/BQ-M514RD.html?
      Procesor 328P - použitý na vývojovej doske ARDUINO DUEMILANOVE
      [http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf

Popis riešenia

Schéma zapojenia 7-segmentovky


Schema zapojenia 7 segmentového displeja.


Algoritmus a program

Uveďte stručný popis algoritmu, v akom jazyku a verzii vývojového prostredia ste ho vytvorili. Je vhodné nakresliť aspoň hrubú štruktúru programu napríklad vo forme vývojového diagramu. Rozsiahly program pre lepšiu prehľadnosť rozdeľte do viacerých súborov.

Vyberte podstatné časti zdrojového kódu, použite na to prostredie source:

/* A nezabudnite zdroják hojne komentovať */

int main(void) {
  
  printf("Hello, World!\n"); 
  return(0); 
}

Nezabudnite však nahrať aj kompletné zdrojové kódy vášho programu!

Zdrojový kód: serial.h a main.c

program.c

Overenie

Nezabudnite napísať čosi ako užívateľský návod. Z neho by malo byť jasné čo program robí, ako sa prejavuje a aké má užívateľské rozhranie (čo treba stlačiť, čo sa kde zobrazuje). Ak ste namerali nejaké signály, sem s nimi. Ak je výsledkom nejaký údaj na displeji, odfotografujte ho.

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.