Operácie

NAVEZ cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Vytvorená stránka „== Cviko 3: 7400 == * from TTL to FPGA http://hackaday.com/2015/06/30/gates-to-fpgas-ttl-electrical-properties/ * http://www.allaboutcircuits.com/textbook/experiments/c...“)
 
(Cviko 3: 7400)
 
(8 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
 
== Cviko 3: 7400 ==
 
== Cviko 3: 7400 ==
 +
 +
Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.
 +
 +
[[Súbor:RSklopnyObvod.jpg]]
 +
(source: [http://lorenamal.com/uploads/Talleres/2014_Afeccion_Sonora_CCD/_pdfs/_profundizacion_electronica/The%20Forrest%20Mims%20Engineers%20Notebook.pdf Forrest M. Mims III])
 +
 +
 +
 +
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
 +
* Katalógový list MH7410 (TESLA - [http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif strana 1], [http://www.teslakatalog.cz/io0/091.gif strana 2], [http://www.teslakatalog.cz/io0/092.gif strana 3])
 +
* Katalogový list [http://www.ti.com/product/sn74s10 SN7410] (Texas Instruments)
 +
* http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74s10.pdf
 +
 +
2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov
 +
 +
3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)
 +
 +
4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!
 +
 +
5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)
 +
* https://simulator.io/
 +
* https://logic.ly/
 +
 +
6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.
 +
 +
 +
Ak vám na cvičeniach ostane čas, zapojte si R-S preklápací obvod s integrovaným obvodom MH 7400 a skontrolujte
 +
jeho funkciu.
 +
 +
* datasheet http://www.teslakatalog.cz/MH7400.html
 +
* link na simulátor https://simulator.io/board/Gv2ZlMW8SZ/1
 +
 +
 +
 +
'''Hodnotenie:'''
 +
 +
Odovzdať treba:
 +
* Výslednú schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
 +
 +
Deadline: <FONT Color="red">'''5. 3. 2018'''</FONT>
 +
 +
 +
Misc links:
  
 
* from TTL to FPGA http://hackaday.com/2015/06/30/gates-to-fpgas-ttl-electrical-properties/
 
* from TTL to FPGA http://hackaday.com/2015/06/30/gates-to-fpgas-ttl-electrical-properties/
 
* http://www.allaboutcircuits.com/textbook/experiments/chpt-7/nand-gate-s-r-enabled-latch/
 
* http://www.allaboutcircuits.com/textbook/experiments/chpt-7/nand-gate-s-r-enabled-latch/
 +
 +
[[NAVEZ#Cvi.C4.8Denia|Návrat na zoznam cvičení...]]
 +
 +
[[Category:NAVEZ]]

Aktuálna revízia z 08:42, 23. február 2018

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!

5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)

6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.


Ak vám na cvičeniach ostane čas, zapojte si R-S preklápací obvod s integrovaným obvodom MH 7400 a skontrolujte jeho funkciu.


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Výslednú schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)

Deadline: 5. 3. 2018


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...